Αποφάσεις Ένταξης και Απόρριψης έργων στη Δράση «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» του ΕΠΑνΕΚ

Ακολουθούν οι Αποφάσεις Ένταξης και Απόρριψης έργων στη Δράση «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» του ΕΠΑνΕΚ: