ΔΕΗ:Κατασκευή μονάδων σε 18 ελληνικά νησιά

Επεκτείνεται η συνεργασία της Ελλάδας με τον μηχανισμό αξιολόγησης JASPERS, όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κώστας Σκρέκας...

   Επεκτείνεται η συνεργασία της Ελλάδας με τον μηχανισμό αξιολόγησης JASPERS, όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κώστας Σκρέκας στο χαιρετισμό του κατά την εναρκτήρια τελετή της Ετήσιας Διάσκεψης Συμμετεχόντων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Θεσμών του μηχανισμού JASPERS, η οποία εφέτος φιλοξενείται στην Αθήνα.

Ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι το νέο ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις προκειμένου να επεκταθεί ακόμα περισσότερο αυτή η συνεργασία. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΣΠΑ 2014-2020, δίνεται η δυνατότητα της εξέτασης των προτάσεων για τη συγχρηματοδότηση μεγάλων έργων από ανεξάρτητο αξιολογητή. Αυτός ο αξιολογητής θα εξετάζει τις προτάσεις των κρατών-μελών και θα εισηγείται σχετικά στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εγκριθούν τα εν λόγω έργα.

"Για τα έργα που θα προτείνει η Ελλάδα, το ρόλο αυτό μπορεί να τον αναλάβει το JASPERS. Έτσι, από τη μια πλευρά θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία μας με το JASPERS, και από την άλλη πλευρά θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την έγκριση και την υλοποίηση αυτών των ιδιαίτερα σημαντικών έργων. Παράλληλα με το JASPERS, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμβάλλει καθοριστικά στην υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Η σύμβαση για τη χρηματοδότηση ενός τέτοιου είδους έργου πρόκειται να υπογραφεί σε λίγη ώρα" είπε ο ίδιος.

Η σύμβαση προβλέπει την παροχή δανείου ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στη ΔΕΗ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε 18 ελληνικά νησιά που δεν συνδέονται με το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Τέτοιου είδους μεγάλα έργα υποδομής ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας, συνέχισε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια να μειωθεί η γραφειοκρατία και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η συνεργασία της χώρας μας με το μηχανισμό εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο του 2013 και μέσω αυτής, το JASPERS υποστηρίζει σημαντικά έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία σε βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, έχει συμβάλει στην προετοιμασία μεγάλων έργων κυρίως σε στρατηγικούς τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η ψηφιακή σύγκλιση και το περιβάλλον.