Δεν θα δοθεί παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

Στο τέλος του μήνα λήγει η προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στο τέλος του μήνα λήγει η προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Μέχρι αυτή την στιγμή έχει αποκλειστεί η πιθανότητα να δοθεί παράταση για την πληρωμή τους, κάτι που σημαίνει ότι οι πολίτες που διαθέτουν κάποιο όχημα πρέπει μέσα στις επόμενες τέσσερις μέρες να έχουν φροντίσει να τα καταβάλουν.

 

Το πρόστιμο για την μη καταβολή ισούται με το ύψος των τελών, το οποίο θα έπρεπε να είχε εξοφληθεί.