Διαδικτυακά οι βεβαιώσεις συντάξεων σε ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΝΑΤ

Μέσω του TAXIS και για πρώτη φορά φέτος, θα υπάρχει διαδικτυακή πρόσβαση στις βεβαιώσεις των συντάξεών για τα ποσά που καταβλήθηκαν το έτος 2012

Μέσω του TAXIS και για πρώτη φορά φέτος, θα υπάρχει διαδικτυακή πρόσβαση στις βεβαιώσεις των συντάξεών για τα ποσά που καταβλήθηκαν το έτος 2012, για όλους τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και του ΝΑΤ.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας ενόψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, τις επόμενες ημέρες, μέσω του TAXIS, οι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν τη βεβαίωση συντάξεων για φορολογική χρήση απευθείας από τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι ενεργές στους ιστότοπους του ΙΚΑ (www.ika.gr), του ΟΓΑ (www.oga.gr) και του ΝΑΤ (www.nat.gr).

Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται εξυπηρέτηση και διευκόλυνση σε εκατομμύρια συνταξιούχους που ανήκουν στα παραπάνω ταμεία – ουσιαστικά μιλάμε για την συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων – ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους ύψους κατά 4 εκατομμύρια ευρώ ετήσίως, καθώς μέχρι τώρα οι συνταξιούχοι λάμβαναν τις βεβαιώσεις των συντάξεων τους μέσω της παραδοσιακής οδού, δηλαδή της ταχυδρομικής αλληλογραφίας από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης που ανήκαν.

Παράλληλα, τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου με συνεργασία του υπουργείου Εργασίας και του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα εκδοθεί εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία οι συνταξιούχοι των τριών παραπάνω ταμείων που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδί­κτυο δύνανται να εξυπηρετούνται – δηλαδή να λαμβάνουν τις βεβαιώσεις των συντάξεων τους εκτυπωμένες – από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σημειώνεται ότι η διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων συντάξεων για φορολογική χρήση ακο­λουθείται για τελευταία φορά, καθώς από το 2014 το σύνολο των δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Συντάξεων «Ήλιος» θα αποστέλλεται στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

 Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, με τη νέα αυτή διαδικασία, τα καταβληθέντα ποσά των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) θα προσυμπληρώνονται αυτόματα στις φορολογικές δηλώσεις των συνταξιούχων, ώστε πέραν της σοβαρής εξοικονόμησης λόγω μείωσης του διοικητικού βάρους να κλείσει οριστικά μια μεγάλη πηγή διαρροής εσόδων, δηλαδή από φοροδιαφυγή λόγω ανα­κριβών ή μη δηλωθεισών συντάξεων η οποία εκτιμάται στα 85 εκατομμύρια ετησίως.

Όλες οι μεγάλες και πολλές αλλαγές που έγιναν και γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι προς όφελος των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.