tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Ε.Ε.Α.: 1o διαδικτυακό σεμινάριο για τη δημιουργία δικτύων και συνεργατικών σχημάτων (cluster)

Αγαπητοί/ες

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών υλοποιεί την Πράξη  «Δικτυώσεις-Συνέργειες-Προσαρμογή και Ενίσχυση της Προβολής των επιχειρήσεων με εξειδικευμένες ενέργειες», με κωδικό ΟΠΣ 5164457, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», η οποία αποβλέπει στην  προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων στις νέες εξελίξεις στην αγορά, στην ψηφιακή και εξ αποστάσεως επικοινωνία και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, με την  ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην εστιασμένη εκπαίδευση για την δημιουργία δικτύου ή  συνεργατικού σχήματος (cluster) Πολιτισμού, Τουρισμού, Δημιουργικής Βιομηχανίας & Εμπορίου.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε δυο συναντήσεις.

Η 1η  συνάντηση στις 23/11/2023  ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30 μέσω διαδικτύου με την χρήση  της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Η σύνδεση  με την πλατφόρμα ΖΟΟΜ θα πραγματοποιείται μέσω του συνδέσμου (link) που θα σας αποσταλεί κάνοντας εγγραφή εδώ.

Η 2η συνάντηση στις 5/12/2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 17.00 στην αίθουσα σεμιναρίων του Επιμελητηρίου στον 1ο όροφο.

Στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση  θα παρουσιαστούν από έμπειρους εισηγητές τα κάτωθι θέματα:

1η  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1 Εισαγωγή Κουλτούρας Αλλαγών Επιχειρήσεων
2 Γενικά περί επιχειρηματικών Μοντέλων
3

Τι είναι οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί Επιχειρήσεων (Clusters) και τα Δίκτυα.

Πλεονεκτήματα κάθε επιλογής.

4

Οφέλη από τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε clusters/ Καλές Πρακτικές

Μοντέλα για τη δημιουργία Cluster στην Αθήνα.

Η εγγραφή είναι δωρεάν και πραγματοποιείται πατώντας εδώ

Για να συνδεθείτε πρέπει να έχετε  ηλεκτρονικό υπολογιστή με  μικρόφωνο, κάμερα και ηχεία (ή ακουστικά). Εναλλακτικά μπορείτε να  συνδεθείτε με το κινητό σας εφόσον είναι smart phone και εφόσον έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή ΖΟΟΜ από εδώ  https://zoom.us/download

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Υπεύθυνος προγράμματος: Σύρος Κοσκοβόλης , 

τηλ: 210 3380236,  Email: [email protected]