Δημιουργείται θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την Τηλεργασία

Δέσμη 10 διατάξεων με στόχο τον καθορισμό του θεσμικού και νομικού πλαισίου της τηλεργασίας φέρνει, σε νομοσχέδιο που θα έρθει τις επόμενες ημέρες στην Βουλή, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Ο θεσμός της τηλεργασίας, ο οποίος αναδείχτηκε στην περίοδο της πανδημίας, αποτελεί μία νέα δυναμική πρόκληση από το μέλλον στην οποία πρέπει να προσαρμοστούν η ελληνική αγορά εργασίας, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ωστόσο, καλείται να αξιοποιήσει τη νέα πραγματικότητα, να συμβαδίσει με τα νέα δεδομένα δημιουργώντας ένα συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο.

Βασικές κατευθυντήριες αρχές του πλαισίου ενδεικτικά αποτελούν:

– Ο πλήρης σεβασμός των εργασιακών σχέσεων

– Τήρηση ωραρίου από τον εργοδότη

– Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του τηλεργαζομένου

– Κάλυψη του κόστους εξοπλισμού από εργοδότη

– Απαγόρευση της χρήσης κάμερας

– Σύστημα ελέγχου τηλεργασίας σύμφωνο με την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων

– Δήλωση εργαζομένου και ωραρίου τηλεργασίας στην Εργάνη

Το μεγάλο αυτό βήμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ολοκληρώνεται με την ίδρυση αυτοτελούς Τμήµατος Ελέγχου Τηλεργασίας στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας το οποίο θα είναι αρμόδιο για την διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων της συμφωνίας για τηλεργασία και των μέτρων για την ασφάλεια και υγεία του τηλεργαζόμενου».