Δυνατότητα για υποβολή ενστάσεων στην πλατφόρμα myBusinessSupport για Επιστρεπτέα Προκαταβολή και Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Όπως ανακοινώθηκε στις 25/9/2020 με δελτίο τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προβλέπεται να τεθεί άμεσα σε λειτουργία στην ειδική πλατφόρμα myBusiness Support της ΑΑΔΕ, η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, για την διαχείριση των ενστάσεων και ειδικότερα για την υποβολή αιτημάτων επανεξέτασης για τις εξής περιπτώσεις:

1) Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1, 2) Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 2, 3)Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 3, 4)Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1, 5)Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν προβλέπονται τα εξής:

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης, μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα παραλαβής της σχετικής ενημέρωσης τους, για την απόρριψη του αρχικού αιτήματος τους. Τα σχετικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), θα σταλούν σε όλες τις επιχειρήσεις, εντός της επόμενης εβδομάδας.

Ειδικά, για όσες επιχειρήσεις έλαβαν σχετική απορριπτική επί του αιτήματος τους ειδοποίηση, είτε για την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είτε για την επιστρεπτέα προκαταβολή μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου 2020, προβλέπεται ότι, θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ενεργοποίηση της πλατφόρμας των αιτημάτων επανεξέτασης (ενστάσεων).

Με την εν λόγω πρόβλεψη επιλύεται ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα, το οποίο είχε ανακύψει για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς πολλές φορές απορρίφθηκαν τα αιτήματα τους για την συμμετοχή τους στις σχετικές ευεργετικές διατάξεις, είτε αυτής της λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είτε αυτής της υπαγωγής τους στο πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής, χωρίς επαρκή, ή με αντιφατική αιτιολογία για την απόρριψη των σχετικών αιτημάτων τους, ενώ παράλληλα, δεν υπήρχε καμία δυνατότητα για τις επιχειρήσεις, που είδαν τα αιτήματα τους να απορρίπτονται, ώστε να επανέλθουν και να προβάλλουν τα επιχειρήματα τους, για την μη ορθή και άδικη απόρριψη των αιτημάτων τους,   προσκομίζοντας παράλληλα και νέα ενισχυτικά, των ισχυρισμών τους, στοιχεία, ώστε να υπαχθούν τελικά στις σχετικές ρυθμίσεις, που ασφαλώς αποτελούν μία ανάσα ρευστότητας στις δύσκολες, λόγω της πανδημίας του κοροναϊου, οικονομικές συνθήκες.