ΕΕ: Τα οφέλη των Ευρωπαίων από την κατάργηση των τελών περιαγωγής

Η Επιτροπή δημοσίευσε, στις 5 Δεκεμβρίου 2029, την πρώτη πλήρη ανασκόπηση της αγοράς περιαγωγής, από την οποία προκύπτει ότι οι ταξιδιώτες στην ΕΕ έχουν επωφεληθεί πολύ από το τέλος των τελών περιαγωγής τον Ιούνιο του 2017. Η χρήση κινητών δεδομένων κατά τη διάρκεια ταξιδιών στην ΕΕ έχει αυξηθεί δεκαπλάσια σε σχέση με έτος πριν από την κατάργηση, με μέγιστη 12 φορές μεγαλύτερη χρήση κινητών δεδομένων στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Η Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και την Κοινωνία, Mariya Gabriel, δήλωσε: «Η επανεξέταση προβάλλει και πάλι πόσο επιτυχής ήταν η κατάργηση των τελών περιαγωγής. Οι Ευρωπαίοι επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από την ευκαιρία να χρησιμοποιούν ελεύθερα τις κινητές τους συσκευές ενώ ταξιδεύουν. Ταυτόχρονα, μπορούμε επίσης να διαπιστώσουμε με σαφήνεια ότι η αγορά περιαγωγής στην ΕΕ εξακολουθεί να λειτουργεί καλά. Σε αντίθεση με τους φόβους των υψηλότερων εγχώριων τιμών λόγω του τέλους περιαγωγής, οι εγχώριες τιμές για κινητές υπηρεσίες μειώθηκαν στην πραγματικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ. »

Η χρήση δεδομένων περιαγωγής εντός της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) έφτασε στο ανώτατο σημείο της περιόδου των διακοπών του καλοκαιριού του 2018 (τρίτο τρίμηνο) με 12 φορές υψηλότερη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στο εξωτερικό, σε σύγκριση με πριν από τη διάλυση όλων των εξόδων λιανικής περιαγωγής. Κατά την ίδια περίοδο, ο όγκος των τηλεφωνικών κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την περιαγωγή ήταν σχεδόν τριπλάσιος.

Σε επίπεδο χονδρικής, η απότομη μείωση των ανώτατων ορίων τιμών συνέβαλε στην περαιτέρω μείωση των τιμών περιαγωγής χονδρικής, γεγονός που με τη σειρά του καθιστά τα τέλη περιαγωγής βιώσιμα για όλους σχεδόν τους παρόχους περιαγωγής.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η δυναμική του ανταγωνισμού στην αγορά περιαγωγής δεν είναι πιθανό να αλλάξει στο εγγύς μέλλον, πράγμα που σημαίνει ότι εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η τρέχουσα ρύθμιση λιανικής και χονδρικής πώλησης. Οι ισχύοντες κανόνες για την περιαγωγή θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν τα προσεχή έτη για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα μπορούν να επωφεληθούν από την περιαγωγή χωρίς πρόσθετο κόστος εντός της ΕΕ.

Ιστορικό

Από τις 15 Ιουνίου 2017, οι Ευρωπαίοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα για κλήσεις, SMS και δεδομένα όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ ακριβώς όπως κάνουν στο σπίτι χωρίς επιπλέον κόστος. Αυτή η αποκαλούμενη προσέγγιση τύπου roam-like-at-home είναι ένα απτό όφελος από τη δημιουργία μιας Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές στην Ευρώπη και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Επιτροπής Juncker.

Η πρώτη πλήρης έκθεση ανασκόπησης της Επιτροπής παρακολουθεί και επιβεβαιώνει τα πορίσματα της ενδιάμεσης έκθεσης που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2018: η ζήτηση για κινητή κατανάλωση κατά τη διάρκεια ταξιδιών στην ΕΕ / ΕΟΧ αυξήθηκε ραγδαία μετά την κατάργηση των τελών περιαγωγής. Επιβεβαιώνει επίσης την αναθεώρηση της πολιτικής περί δίκαιης χρήσης και μηχανισμού παρέκκλισης που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτό το έτος. Πρόκειται για ουσιώδεις διασφαλίσεις που θεσπίστηκαν στον κανονισμό για την περιαγωγή για την πρόληψη των στρεβλώσεων στις εγχώριες αγορές, οι οποίες, σύμφωνα με την ανασκόπηση, έχουν μέχρι στιγμής λειτουργήσει επαρκώς, όπου χρειάζεται.

Ο κανονισμός για την περιαγωγή ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2022.

Πηγή: ec.europa.eu