Εγκρίθηκε η καταβολή της αποζημίωσης έως 800 ευρώ σε 277.999 εργαζομένους για τον Νοέμβριο

Το «πράσινο φως» για την καταβολή της αποζημίωσης έως 800 ευρώ σε 277.999 εργαζομένους για τον μήνα Νοέμβριο έδωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Συνολικά, θα καταβληθούν 203 εκατ. ευρώ σε 328.360 εργαζομένους για αναστολές σύμβασης Νοεμβρίου, μονομερείς δηλώσεις στον τουρισμό και την τέχνη και «Συν-Εργασία»

Αναλυτικά η αποζημίωση δίδεται:

α) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον μήνα Νοέμβριο, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 188.306.635,00€ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 277.999.

β) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς σε επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 3.612.078,00 € στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 7.718.

γ) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους ενός εκατομμυρίου 1.188.444,00 € στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 2.242

δ) Σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό » ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον μήνα Οκτώβριο, προκειμένου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας ύψους 10.628.027,67€ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 40.401.