Έκθεση- «φωτιά» για ανεκτέλεστα έργα υποδομών 2,5 δισ ευρώ!

Σαν βόμβα έσκασε η Έκθεση της PwC, με βάση την οποία το ανεκτέλεστο έργων υποδομών ανέρχεται σε 25 δισ ευρώ, την ώρα που υποτίθεται ότι αναζητούμε τρόπους να δώσουμε ώθηση στο ΑΕΠ.

Σύμφωνα με την ετήσια  μελέτη της PwC Ελλάδας «Υποδομές – Χρηματοδοτώντας το μέλλον», το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων υποδομών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 25 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 10,6 δισ. αντιστοιχούν σε έργα ενέργειας, τα 7,4 δισ. σε έργα σιδηρόδρομων και €4,3 δισ. σε έργα αυτοκινητόδρομων. Τα ανεκτέλεστα έργα τουριστικών υποδομών και διαχείρισης αποβλήτων αντιστοιχούν σε μικρότερα ποσά ύψους 1,3 δισ. και 900 εκατ. ευρώ αντιστοίχως.

Από τα 88 έργα υποδομών, 51 βρίσκονται σε στάδιο προχωρημένου σχεδιασμού και 37 σε εξέλιξη. Το 33% του ανεκτέλεστου υπολοίπου αντιστοιχεί σε έργα η υλοποίηση των οποίων έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ έργα αξίας 500 εκατ. αναμένεται να παραδοθούν εντός του 2019. Σύμφωνα με την Έκθεση, 32 έργα αξίας 8,2 δισ., δεν έχουν σαφές χρονοδιάγραμμα έναρξης και ολοκλήρωσης.

Όπως αποτυπώνεται στη μελέτη, τα έργα υποδομών στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από σημαντικές καθυστερήσεις τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, κατά μέσο όρο η καθυστέρηση για την έναρξη υλοποίησης ενός έργου προσεγγίζει τους 23 μήνες ενώ αντίστοιχα η ολοκλήρωση του, τους 28 μήνες. Κατά κύριο λόγο αυτές οφείλονται στον ατελή σχεδιασμό, στην εξασφάλιση πολιτικής συναίνεσης αλλά και σε δυσκολίες στην εκτέλεση (π.χ. απαλλοτριώσεις, ανασχεδιασμοί). Το τρέχον ανεκτέλεστο υπολείπεται του ιστορικού ρυθμού επενδύσεων κατά περίπου 4,1 δισ. μέχρι το 2024, το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη κατά 0,8π.μ. ετησίως.

«Αξίζει να αναφερθεί ότι μεταξύ 2009 και 2018 η συνολική αξία των επενδύσεων σε υποδομές μειώθηκε κατά €13 δισ., δημιουργώντας ένα μεγάλο επενδυτικό κενό. Αναγνωρίζοντας ότι οι επενδύσεις σε έργα υποδομών έχουν οικονομικό πολλαπλασιαστή 1,8, είναι προφανής η σημαντικότητα του κλάδου στην ανάπτυξη της χώρας», σημειώνει ο Κώστας Μητρόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος PwC Ελλάδας.

Κατά την PwC, για τη μείωση των καθυστερήσεων και την εξασφάλιση ιδιωτικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης είναι αναγκαία η δημιουργία κεντρικού μηχανισμού σχεδιασμού και παρακολούθησης υποδομών, κοντά στο μοντέλο της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ .