ΕΛΙΝΥΑΕ – ΟΑΕΔ: Παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Τη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας ανακοίνωσαν η πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρένα Μπαρδάνη και ο διοικητής του Οργανισμού Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας σε στρογγυλό τραπέζι «Με το βλέμμα στο μέλλον: εργασία, παιδεία, ανάπτυξη», κατά τη διάρκεια του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, το οποίο διοργάνωσε το Ινστιτούτο, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Όπως ανέφερε η κ. Μπαρδάνη, ο ΟΑΕΔ, με τη μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και το ΕΛΙΝΥΑΕ, ο φορέας των κοινωνικών εταίρων στη χώρα μας για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, θα συνεργαστούν επ’ ωφελεία των σκοπών των δύο οργανισμών.

Συγκεκριμένα, το ΕΛΙΝΥΑΕ έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία, ενσωματώνοντας, μεταξύ άλλων και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνικής VR (Virtual Reality-εικονική πραγματικότητα), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ, κατά προτίμηση σε ειδικότητες υψηλής επικινδυνότητας. «Η συγκεκριμένη εκπαίδευση θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και θα προσφέρει πρόσθετες γνώσεις σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ενώ η επιλογή των ειδικοτήτων θα γίνει από τον ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το ΕΛΙΝΥΑΕ, με στόχο τη βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος» σημείωσε η κ. Μπαρδάνη.

Από την πλευρά του, ο κ. Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι η συνεργασία θα περιλαμβάνει και δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών. Όπως είπε, το ΕΛΙΝΥΑΕ θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές διαλέξεις για θέματα Υγείας και Ασφάλειας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε ειδικότητας, σε Επαγγελματικές Σχολές του Οργανισμού στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και το Βόλο, όπου λειτουργούν παραρτήματα του ΕΛΙΝΥΑΕ. Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, σκοπός αυτών των διαλέξεων είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών αναφορικά με την εκτίμηση των κινδύνων και τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας, με απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά την άσκηση του επαγγέλματος.

«Η εκπαίδευση, μέσω της οποίας δημιουργείται και διαχέεται η παιδεία πρόληψης, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ενίσχυσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών που στοχεύουν στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χαμηλών κινδύνων» τόνισε ο κ. Πρωτοψάλτης, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση των νέων και, ειδικότερα, όσων πρόκειται να ασκήσουν τεχνικά επαγγέλματα. Ανέφερε δε ότι σκοπός αυτής της δράσης είναι η δημιουργία ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων πολιτών, που δεν θα υποτιμούν τον κίνδυνο, αλλά θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Τέλος, ο διοικητής του ΟΑΕΔ υπογράμμισε ότι το πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο θα υπογραφεί, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά κατά τη διάρκεια του επόμενου σχολικού έτους, ενώ εκτίμησε ότι πολύ σύντομα θα αναπτυχθούν παρόμοιες δράσεις και στις 49 Επαγγελματικές Σχολές του Οργανισμού.

Ο γενικός γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας Δρ. Γεώργιος Βούτσινος, δήλωσε ότι η σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ακόμα μεγαλύτερη αυτήν τη στιγμή, καθώς η οικονομία η οποία βγαίνει από την οικονομική κρίση, ποτέ δεν είναι όμοια με την οικονομία, όταν μπήκε στην κρίση. «Έτσι, λοιπόν, η ανάγκη για νέες δεξιότητες, για νέες ειδικότητες και νέους επαγγελματικούς τομείς, είναι μπροστά μας και συνδέεται με το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας» σχολίασε ο κ. Βούτσινος.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και του υπουργείου Εργασίας, επισημαίνοντας ότι πλέον υπάρχουν κοινοί σχεδιασμοί. Όπως ανέφερε, ο βασικός άξονας της πολιτικής τους είναι η ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο σημείο αυτό, ο κ. Βούτσινος διαχώρισε την έννοια της επαγγελματικής εκπαίδευσης από την επαγγελματική κατάρτιση, διευκρινίζοντας ότι η επαγγελματική εκπαίδευση προετοιμάζει για την αγορά εργασίας, ενώ η επαγγελματική κατάρτιση αποδίδει στην αγορά εργασίας. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε την επαναφορά του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού από το γυμνάσιο.

Τυποποίηση της εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την κ. Μπαρδάνη, η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία. Όπως διαπίστωσε, παρόλο που η εκπαίδευση αποτελεί τυπική υποχρέωση των επιχειρήσεων, τα βασικά χαρακτηριστικά της (περιεχόμενο, διάρκεια, κλπ) δεν εξειδικεύονται, με αποτέλεσμα να μένει ένα κενό τόσο στην ποιότητα, όσο και στην τεκμηρίωσή της.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΛΙΝΥΑΕ ξεκινά την ανάπτυξη συστήματος τυποποίησης της εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), που θα καταλήγει στην απόκτηση τεκμηριωμένων ατομικών δεξιοτήτων ΥΑΕ για κάθε εκπαιδευόμενο, με συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Συνεργασία ΕΛΙΝΥΑΕ – ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ

Παράλληλα, το ΕΛΙΝΥΑΕ ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον ΠΑΣΥΜΕΠ για τον καθορισμό ποιοτικών προδιαγραφών. Η συνεργασία αφορά τόσο τις βασικές υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (εκπαίδευση, εκτίμηση κινδύνου, προσδιορισμός επιπέδων βλαπτικών παραγόντων), όσο και νέες καινοτόμες και εξειδικευμένες υπηρεσίες και εφαρμογές.

Τοπική κοινωνία – Τοπική αυτοδιοίκηση

Η κ. Μπαρδάνη σημείωσε επίσης ότι το ΕΛΙΝΥΑΕ συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση πανελλαδικά τόσο για την εκπαίδευση των εργαζομένων, όσο και για τη γενικότερη ευαισθητοποίηση των δημοτών.

Όπως σχολίασε, οι ΟΤΑ, οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στα προβλήματα της καθημερινότητας, οι άνθρωποι που γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και τις δυνατότητες των συμπολιτών τους, μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις εμπέδωσης κουλτούρας πρόληψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Β