ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 1,8% στο β’ τρίμηνο

στηρίχθηκε κυρίως στις εξαγωγές και στην κατανάλωση

Κατά 0,2% στο δεύτερο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το πρώτο και κατά 1,8% σε ετήσια βάση, αυξήθηκε το ΑΕΠ, σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Η άνοδος κατά 1,8% (σε σύγκριση με το β' τρίμηνο πέρυσι) στηρίχθηκε κυρίως στις εξαγωγές και στην κατανάλωση.
Σημειώνεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε επί τα βελτίω την εκτίμησή της για το α' τρίμηνο φέτος (ετήσια άνοδος του ΑΕΠ κατά 2,5% από άνοδο κατά 2,3%), ενώ το β' τρίμηνο 2018 σε σχέση με το α' τρίμηνο φέτος το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2%.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη σε ετήσια βάση των μεγεθών που μετέχουν στη διαμόρφωση του ΑΕΠ έχει ως εξής:
*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 0,8% (από μηδενική μεταβολή το α' τρίμηνο εφέτος), ενώ ειδικά η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 1% (από μηδενική μεταβολή το α' τρίμηνο) και της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 2% (από οριακή αύξηση 0,1% το α' τρίμηνο).
*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν 5,4% (από μείωση 10,3% το α' τρίμηνο).
*Αύξηση 9,4% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (από αύξηση 8% το α' τρίμηνο). Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 7,2%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 12,2%.
*Αύξηση 4,3% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (από μείωση 3,1% το α' τρίμηνο). Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 1,7% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 16,2%.
Σε τριμηνιαία σύγκριση (β' τρίμηνο 2018 προς α' τρίμηνο 2018), οι μεταβολές έχουν ως εξής:
*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 0,5%.
*Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασαν μηδενική μεταβολή.
*Αύξηση 3,9% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 1,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 6,5%.
*Αύξηση 4,8% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 4,6%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 5,2%