Έντονες αντιδράσεις για τα νέα ψηφιακά Τέλη

Η χώρα μας καθίσταται πλέον “πρωταθλήτρια” επιβαρύνσεων

Φωτιές άναψε η τροπολογία του υπουργείου Πολιτισμού, με την οποία εφαρμόζονται εφεξής ειδικά Τέλη σε smartphones, tablets, αποθηκευτικά μέσα τύπου USB και σκληρούς δίσκους, φωτοτυπικά μηχανήματα και χαρτί, τα οποία κυμαίνονται από 2% ως 6% και προορίζονται για πνευματικά δικαιώματα. 

Με ιδιαιτέρως αιχμηρή του ανακοίνωση, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής κι Επικοινωνιών Ελλάδας επικαλείται ειδική μελέτη, με βάση την οποία το νέο “ψηφιακό” τέλος επιφέρει επιβάρυνση 24 φορές μεγαλύτερη από τις πιθανές προκληθείσες απώλειες. Σύμφωνα με το ΣΕΠΕ, πολλά Μέλη – Κράτη της ΕΕ των 28, όπως η Βουλγαρία, η Δανία, η Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Πολωνία και η Φινλανδία, δεν καταβάλλουν “ψηφιακό τέλος”. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη επιβάρυνση -η οποία είναι πολλαπλάσια από ότι ισχύει σε Μέλη – Κράτη της ΕΕ που έχουν εφαρμόσει αντίστοιχο “τέλος”- η χώρα μας καθίσταται πλέον “πρωταθλήτρια” επιβαρύνσεων στον τομέα αυτό, έχοντας τα υψηλότερα ποσοστά “ψηφιακού τέλους” στην Ευρώπη.

Ο ΣΕΠΕ επισημαίνει πως η επιβολή των συγκεκριμένων επιβαρύνσεων δύναται να κοστίσει περισσότερο από € 65 εκατ. το χρόνο στους Έλληνες καταναλωτές. Επιπλέον, το συγκεκριμένο μέτρο θα έχει αρνητικές συνέπειες και για τα δημοσιονομικά έσοδα αφού, αντί εξοικονόμησης, οδηγεί σε επιβάρυνση, καθώς αυξάνει τα έξοδα από την καταβολή του ποσοστού αμοιβής στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που προμηθεύεται το Δημόσιο, αλλά και από τη μείωση των εσόδων των φορολογούμενων επιχειρήσεων.