Εντυπωσιακή αύξηση πτήσεων και τουριστών δείχνουν τα στοιχεία

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ανακοίνωσε τα στοιχεία της αεροπορικής κίνησης της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ανακοίνωσε τα στοιχεία της αεροπορικής κίνησης της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014

Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία, προκύπτει ότι:

Αύξηση 1,9% στις πτήσεις εσωτερικού και 13,7% στις πτήσεις εξωτερικού, παρουσιάζει η αεροπορική κίνηση 11μηνου σε όλα τα Ελληνικά αεροδρόμια.

 

Ξεπέρασαν τα 43 εκατ. οι διακινούμενοι επιβάτες από Ιανουάριο έως Νοέμβριο 2014.

 

Η κίνηση των (11) μηνών Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) Οι πτήσεις εσωτερικού αυξάνονται 1,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 αυξάνοντας, έστω και οριακά, την από τον Σεπτέμβριο αναστροφή του σχετικού αποτελέσματος.

Οι πτήσεις εξωτερικού αυξάνονται 13,7% σε σχέση με την περυσινή πολύ καλή χρονιά, επιβεβαιώνοντας την δυναμική του ΔΑΑ, ο οποίος συμβάλλει κατά κύριο λόγο στην μεταβολή αυτή.

 

β) Οι διακινούμενοι επιβάτες (αφίξεις + αναχωρήσεις) παρουσιάζουν σημαντική θετική μεταβολή, η οποία εμφανίζεται και στις δύο κατηγορίες (εσωτερικού + εξωτερικού), και έχουμε ήδη υπερβεί τα 43 εκατ. επιβατών επιτυγχάνοντας την ιστορικά καλύτερη επίδοση της πολιτικής αεροπορίας στην χώρα, η οποία θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο με την κίνηση του Δεκεμβρίου αλλά και θα θέσει μία δυσκολότερη πρόκληση για το 2015:

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ     –  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   –   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ    –     ΣΥΝΟΛΟ

2013                                         9,328m                27,780m              37,108m

2014                                         11,239m              31,976m              43,215m

 

Η διαφορά από την αντίστοιχη περίοδο των 11 μηνών του 2013 είναι μεγαλύτερη από 6,0m επιβάτες και 31.000 πτήσεις.

 

Αύξηση 12,2% στις πτήσεις εσωτερικού και 17,2% στις πτήσεις εξωτερικού, παρουσιάζει η αεροπορική κίνηση Νοεμβρίου 2014 σε σύγκριση με το Νοέμβριο 2013.

 

Από τα στατιστικά στοιχεία της κινήσεως των αεροδρομίων της χώρας για τον Νοέμβριο 2014 (ο μήνας αυτός εγκαινιάζει στην πράξη την χειμερινή περίοδο των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων λόγω της σημαντικής μεταβολής του εξωτερικού τουρισμού) προκύπτουν τα εξής:

 

* Η κίνηση του Νοεμβρίου 2014 παρουσιάζεται αυξημένη σε σύγκριση με αυτήν του Νοεμβρίου 2013 τόσο σε ότι αφορά τον αριθμό των πτήσεων (+12,2% για τις πτήσεις εσωτερικού και + 17,2% εξωτερικού), όσο και σε ότι αφορά τον αριθμό των διακινουμένων επιβατών (περίπου +36,0% για τους επιβάτες εσωτερικού και +23,5% για τους επιβάτες εξωτερικού).

* Ακόμη και οι πτήσεις charter, οι οποίες λόγω εποχής έχουν μειωθεί δραστικά σε σχέση με τον Οκτώβριο και εξ αιτίας τους η κίνηση εξωτερικού «φόρεσε» την χειμερινή επίδοσή της, είναι 19,0% περισσότερες από τις αντίστοιχες του Νοεμβρίου 2013. Σε αυτό συνέβαλε η εξαιρετική επίδοση του αεροδρομίου Καλαμάτας με 194 πτήσεις charter, περισσότερες από κάθε άλλο αεροδρόμιο για τον μήνα αυτό.

* Αξιοσημείωτη και πάλι (για έκτο διαδοχικό μήνα), είναι η αυξημένη επίδοση των κινήσεων εσωτερικού.

Η αναλυτική εικόνα των επιδόσεων του Νοεμβρίου των ετών 2013 και 2014 είναι η ακόλουθη:

 

ΕΤΟΣ      ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

2013     10.229                   0,646m                    6.612                         0,709m

2014     11.478                    0,882m        7.749                        0,876m

 

Η απότομη μείωση των πτήσεων charter στα περιφερειακά αεροδρόμια αλλάζει τον αεροπορικό χάρτη της χώρας από τον Νοέμβριο, αφού η κίνηση μεταφέρεται πλέον στην Αθήνα κατά κύριο λόγο και στην Θεσσαλονίκη.

 

Συνολικά τον μήνα αυτό έγιναν 19.227 χιλιάδες πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια, από τις οποίες 13.012 χιλιάδες, δηλαδή περισσότερο από το 60% στους δύο αυτούς προορισμούς. Η έντονη θερινή εποχικότητα αποτελεί ένα ιδίωμα της λειτουργίας των περιφερειακών αεροδρομίων.