ΕΠΑνΕΚ – «Ψηφιακό Άλμα»: Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Ανακοινώθηκε η απόφαση (ΥΠΟΑΝ 4109/718/Α2/25.06.2019) ένταξης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).