ΕΠΑνΕΚ – «Ψηφιακό Άλμα»: Βαθμολογικός πίνακας κατάταξης & απορρίψεις επενδυτικών σχεδίων

Ανακοινώθηκε η απόφαση του Βαθμολογικού Πίνακα Κατάταξης και της απόρριψης επιχειρηματικών σχεδίων (ΥΠΟΑΝ 3901/657/Α2/18.06.2019) στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ακολουθεί η Απόφαση: