«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» – ΕΠΑνΕΚ: Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (Ορθή επανάληψη)