Επιστροφή ΦΠΑ από το Δημόσιο σε προμηθευτές υπό το πρίσμα Εξωδικαστικού – πτώχευσης και παραγραφής

Της Ειρήνης Τσεσμελή, Λογίστριας Οικονομικής Συμβούλου


Επιτέλους, μετά από απόφαση του ΣτΕ, διορθώνεται μια τεράστια αδικία που επί ατελείωτη σειρά ετών οι προμηθευτές ήταν υποχρεωμένοι στην κατάθεση του ΦΠΑ από απαιτήσεις πελατών τους. Πελάτες που είτε τελούσαν υπό πτώχευση, είτε λόγω κουρέματος με την χρήση του εξωδικαστικού μηχανισμού είτε με διαγραφή χρεών  τους από τους προμηθευτές τους, χανόταν – διαγραφόταν και ο ΦΠΑ.

Οι επιχειρήσεις λοιπόν που έχουν ήδη αποδώσει τον ΦΠΑ στο Δημόσιο αλλά αδυνατούν να τον εισπράξουν από τον πελάτη τους, δικαιούνται επιστροφή ή συμψηφισμό του φόρου. Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ με αριθμό απόφασης 355/2019, η επιχείρηση που έχει καταβάλει αχρεωστήτως τον αναλογούντα ΦΠΑ, δικαιούται να τον ανακτήσει νομιμοτόκως ή να τον συμψηφίσει με τυχόν άλλες οφειλές της, στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται επαρκώς η ιδιαιτέρως πιθανή παρατεταμένη διάρκεια της αδυναμίας είσπραξης της απαίτησης, η οποία θα δικαιολογούσε τη μείωση του φόρου σύμφωνα με τα παραπάνω.

Σύμφωνα με τη σκέψη του δικαστηρίου, η φορολογική αρχή δεν μπορεί να εισπράξει ως ΦΠΑ ποσό υψηλότερο εκείνου που έχει εισπράξει στο πλαίσιο αυτό η ίδια η επιχείρηση, όπως προκύπτει από την ερμηνεία του κώδικα ΦΠΑ υπό το φως των θεμελιωδών αρχών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν μπορεί η ίδια η επιχείρηση να μην έχει εισπράξει δεδουλευμένα ή πωληθέντα και να καθίσταται υποχρεωμένη να καταβάλει ποσό ΦΠΑ  που τιμολογήθηκε  αλλά ουδέποτε εισέπραξε.


ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ –ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Email:[email protected]

Web: https://taxgservices.business.site