Έρευνα ΕΣΕΕ:Ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα ζητούν οι τουρίστες

Η κατάταξη των βασικών καταναλωτικών προτιμήσεων των τουριστών και οι λόγοι με βάση τους οποίους πραγματοποιούν τις αγορές τους καταγράφει η ΕΣΕΕ

 Προκύπτει  ότι πρώτος λόγος σε αυτή την κατάταξη είναι τα ελληνικά  παραδοσιακά προϊόντα. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαθέσιμη ποικιλία των προϊόντων που συναντούν αλλά και η ύπαρξη αρκετού ελεύθερου χρόνου. Ο συγκεκριμένος λόγος είναι και αυτός ένα θετικό στοιχείο για τις τοπικές εμπορικές αγορές, αφού ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τις θεωρεί επαρκείς και με ποικιλία που καλύπτει τις περισσότερες ανάγκες τους.