«Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας ΜμΕ» – ΕΠΑνΕΚ: Ένταξη επιπλέον 542 επιχειρηματικών σχεδίων