«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»: Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Ανακοινώθηκε Απόφαση Παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 και ώρα 17:00.