Έρχεται ενίσχυση αρμοδιοτήτων και προσωπικού της Γ. Γ. Δημοσίων Εσόδων

Στόχος της ενίσχυσης είναι η καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών και η αντιμετώπιση φορολογικών υποθέσων, έτσι ώστε να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα.

 

Στόχος της ενίσχυσης είναι η καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών και η αντιμετώπιση φορολογικών υποθέσων, έτσι ώστε να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα.

 

Απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα προβλέπει την κατανομή των θέσεων ελεγκτών βεβαιώσεως και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Διώξεως Οικονομικού Εγκλήματος για την στελέχωση των οργανικών τους μονάδων.

 

Πλέον στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αντιστοιχούν 3.731 υπάλληλοι και στο ΣΔΟΕ 360 υπάλληλοι. Αυτό σημαίνει ότι στην ΓΓΔΕ θα υπάγεται πλέον 1 στους 3 εφοριακούς και περίπου 1 στους 5 εργαζόμενους στο υπουργείο Οικονομικών.

 

Από τον Οκτώβριο η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα αναλάβει τον έλεγχο όλων των φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων του ΣΔΟΕ, όπως για παράδειγμα οι καθημερινοί προληπτικοί έλεγχοι στις επιχειρήσεις και στην αγορά για την απόδοση ΦΠΑ, η έκδοσης αποδείξεων, οι έλεγχοι για πλαστά και εικονικά τιμολόγια και η αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.

 

Στο ΣΔΟΕ θα παραμείνει η αρμοδιότητα για υποθέσεις που αφορούν στο οικονομικό έγκλημα, τις offshore εταιρείες και τις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής.