tuv-iso-logo

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, προτεραιότητα της Κυβέρνησης

Με στόχο να δώσει “ανάσα” στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ΥΠΑΝ ετοιμάζει σειρά ρυθμίσεων.

Με στόχο να δώσει “ανάσα” στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ΥΠΑΝ ετοιμάζει σειρά ρυθμίσεων. Η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση της ρευστότητας, είναι προαπαιτούμενα για να ανακάμψει η αγορά και η πραγματική οικονομία. Αυτό εκτιμούν στο υπουργείο Ανάπτυξης και προς αυτή την κατεύθυνση ετοιμάζουν μία σειρά από ρυθμίσεις, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός κ. Κωστής Χατζηδάκης. Σημαντική “ανάσα” αναμένεται να αποτελέσει η άμεση απεμπλοκή κονδυλίων ύψους 300 εκατ ευρώ, που παρέμεναν αναξιοποίητα στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Αυτά τα χρήματα θα αποτελέσουν τη βάση για τη χορήγηση νέων δανείων, ύψους 900 εκατ ευρώ από τις τράπεζες προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε: “ Πρώτη πρωτοβουλία είναι η αναδιάρθρωση των δανείων που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ. Θεσμοθετούμε τη δυνατότητα να επεκτείνεται από τις τράπεζες η αποπληρωμή των δανείων αυτών μέχρι το Μάιο του 2014, οπότε και λήγουν τα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου που συνιστούν το μετοχικό κεφάλαιο του ΕΤΕΑΝ. Η ακριβής διάρκεια της επιμήκυνσης, θα εξαρτάται από τη συμφωνία στην οποία θα καταλήξει κάθε δανειολήπτης με την τράπεζά του. Η δυνατότητα παράτασης προσφέρεται τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για δάνεια που έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες επειδή δεν εξυπηρετούνταν. Η Απόφαση είναι ήδη έτοιμη, υπογράφεται άμεσα και θα τεθεί σε ισχύ μέσα στο Νοέμβριο. Επίσης, προχωρούμε σε μείωση του συντελεστή μόχλευσης των κεφαλαίων του Ταμείου και σε εφαρμογή νέου προγράμματος για χορήγηση κεφαλαίων κίνησης, στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι τράπεζες και θα είναι επιλέξιμοι όλοι οι κλάδοι της οικονομίας, σύμφωνα με τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς. Αυτό θα γίνει μέσω του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Κεφαλαίων Κίνησης. Ειδικότερα: Κονδύλια ύψους 300 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ είναι δεσμευμένα στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας, για τη χρηματοδότηση των δράσεων που είχαν προκηρυχθεί το 2011. Ο συντελεστής μόχλευσης για τα προγράμματα αυτά ήταν 1 προς 2, δηλαδή οι τράπεζες καλούνταν μέσω των προγραμμάτων αυτών να χορηγήσουν δάνεια συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ. Στην πράξη ,ωστόσο διαπιστώθηκε ότι η ζήτηση για δάνεια μέσω των προγραμμάτων αυτών ήταν μικρή έως ανύπαρκτη. Έτσι τα κονδύλια είναι διαθέσιμα θεωρητικά, αλλά πρακτικώς, το μεγαλύτερο τμήμα τους δεν διοχετεύεται στην αγορά. Οι αποφάσεις που λάβαμε προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα είναι οι εξής: α. Αποδεσμεύονται 170 εκατ. ευρώ από τα υφιστάμενα προγράμματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Με τα κονδύλια αυτά προκηρύσσεται νέο πρόγραμμα για χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης, από όλες τις τράπεζες που θα ενδιαφερθούν, σύμφωνα με τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς, προς όλες τις επιχειρήσεις. β. Μειώνεται ο συντελεστής μόχλευσης στο 1 : 1. Αυτό σημαίνει ότι για τα 170 εκατ. ευρώ που είναι διαθέσιμα από το ΕΣΠΑ, οι τράπεζες θα εισφέρουν άλλα 170 εκ., ούτως ώστε τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις μέσω του νέου προγράμματος για κεφάλαιο κίνησης να φθάσουν στα 340 εκατ. ευρώ περίπου, που θα πέσουν στην αγορά, ενώ πριν δεν υπήρχε προοπτική να δοθεί τίποτα εξ αυτών. γ. Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό η επιδότηση επιτοκίου θα διαμορφωθεί στο 50%, προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δηλαδή, το δάνειο στο μέρος που προέρχεται από τα κεφάλαια του ΕΣΠΑ θα είναι άτοκο και άρα στην πράξη, ο δανειολήπτης θα επιβαρύνεται με το μισό επιτόκιο από το ισχύον στην αγορά. δ. Το πρόγραμμα πλέον θα απευθύνεται σε όλες τις τράπεζες για λόγους απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών. ε. Τα υπόλοιπα 130 εκ. του ταμείου επιχειρηματικότητας, οι ίδιες οι τράπεζες έκριναν πως μπορούν να απορροφηθούν και παραμένουν διαθέσιμα στα υφιστάμενα προγράμματα για τα οποία επίσης ο συντελεστής μόχλευσης διαμορφώνεται στο 1 : 1 προκειμένου να επιταχυνθεί η απορρόφησή τους”. Όπως προσέθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης, το ΕΤΕΑΝ βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες, για να καθοριστούν όλα τα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Η ενεργοποίηση του θα γίνει με τροπολογία η οποία είναι έτοιμη και θα προωθηθεί άμεσα στη Βουλή.