Η γυναικεία επιχειρηματικότητα… πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης

Γράφει η Αθηνά Σφυρή, C- Suite Business Advisor 


Σε μια κοινωνία όπως η ελληνική, όπου λατρεύουμε και μισούμε να ζούμε με στερεότυπα, όπου οι έννοιες χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν και προς τέρψη του εκάστοτε ακροατηρίου που έχουμε απέναντί μας, υπάρχουν κάποια κεκτημένα τα οποία ξεφεύγουν από αυτή την θεώρηση και οφείλουμε να τα αντιμετωπίζουμε με πολύ προσοχή, ψύχραιμη και εποικοδομητική προσέγγιση.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η γυναικεία επιχειρηματικότητα, η οποία λίγο πριν το 2020, αντιμετωπίζεται ως ένας πυλώνας όπου υφίσταται, αναπτύσσεται και χρήζει υποστήριξης ώστε να πλαισιώσει αποτελεσματικά την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας. Η γυναίκα ως παράγοντας στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό στίβο έχει κατακτήσει πλέον με την παρουσία της ένα σημαντικό μερίδιο του καθημερινού επιχειρείν. Έχει ουσιαστικά ενταχθεί στις παραγωγικές διαδικασίες και ενσωματωθεί στο πολιτικό γίγνεσθαι μέσα από θέσεις και αξιώματα με βάρος ευθύνης.

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να πάψει να υφίσταται ως διαχωρισμός στο επιχειρείν η γυναικεία επιχειρηματικότητα και να μπορούμε πια να μιλάμε για μια ενοποιημένη επιχειρηματικότητα, η οποία είτε είναι νεοφυής, είτε σε μεταγενέστερο στάδιο, είτε είναι στον πρωτογενή τομέα, είτε αφορά υπηρεσίες και εμπόριο, να μπορεί να διαχέεται στο σύνολο του πληθυσμού, είναι αρκετά μεγάλη.

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα δεν είναι ένα εφεύρημα ή μια επινόηση, δεν είναι σε καμία περίπτωση μια τοποθέτηση αντίβαρο στην ανδρική επιχειρηματικότητα και σίγουρα δεν προσδιορίζεται επ’ ουδενί, ούτε περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένους κλάδους και επαγγέλματα. Πολλώ δεν μάλλον, απαιτεί εδραιωμένο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα σε διαφορετικές αρμόδιες υπηρεσίες της δημόσιας και τοπικής αυτοδιοίκησης, ανάπτυξη εξειδεικευμένων προγραμμάτων επιχειρηματικής συμβουλευτικής και ένα πλαίσιο όπου επιτυγχάνεται η συμφιλίωση ανάμεσα στην οικογενειακή και της επαγγελματική ζωή της γυναίκας, μεταξύ άλλων, με την ενίσχυση παιδικής φύλαξης.

Είναι προφανές ότι με θεωρητικά σχήματα δεν προδιαγράφεται κανένα αποτελεσματικό πεδίο δράσης. Το ίδιο ισχύει και για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, όπου η πράξη και η δράση οφείλει να είναι συνώνυμο τόσο της κεντρικής πολιτικής εξουσίας όσο και των περιφερειακών δομών, εντασσόμενο σε ένα οικοσύστημα της αγοράς που διέπεται από τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού, της εξωστρέφειας και της.

Ουσιαστικά, σε έναν ουσιαστικό οδικό χάρτη ενεργειών, οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να στηθεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας αφορούν στην παροχή όλης τη δυνατής βοήθειας στις γυναίκες ώστε να προσεγγίσουν τα εργαλεία που χρειάζονται για να ιδρύσουν και να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση, γνώσης για τις πηγές χρηματοδότησης καθώς επίσης την απαιτούμενη εκπαίδευση, κατάρτιση και τεχνογνωσία και να διαμορφωθεί ένα δυναμικό και αυτοτροφοδοτούμενο πλαίσιο δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργειών.