Οι ειδικοί του Ε.Ε.Α. συνεχίζουν να απαντούν στα ερωτήματα σας

Οι ειδικοί του Ε.Ε.Α. απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις που θέτουν τα μέλη του Επιμελητηρίου, ώστε επιχειρήσεις και επαγγελματίες να έχουν γνώση των εξελίξεων και κυρίως το τι ισχύει για την εφαρμογή των μέτρων στήριξης:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια θα είναι η ημερομηνία κατά την οποία οι εργαζόμενοι ή μέρος εργαζομένων πληττόμενης επιχείρησης μπαίνουν σε αναστολή ? Το πραγματικό γεγονός ?  Η ημερομηνία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης αναστολής που υπεβλήθη στο ΕΡΓΑΝΗ ? Άλλη ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Καταρχάς, το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας δύναται να εφαρμοστεί σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων. Ειδικότερα, επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του Κορονοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, το οποίο άρχεται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

ΕΡΩΤΗΣΗ

  1. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ Η ΟΧΙ ΚΑΙ ΑΝ ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ
  2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΥΤΕ ΠΛΗΤΤΕΤΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1] Σύμφωνα με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 12998/232/23.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση, οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που εργάζονται σε πληττόμενες επιχειρήσεις, και που δεν έχουν λήξει μέχρι την 21/3/2020 μπορούν να τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται μετά την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, μια σύμβαση ορισμένου χρόνου, δύναται είτε να τίθεται σε αναστολή κατά τα ανωτέρω, είτε να λυθεί αυτοδικαίως μετά το πέρας του συμφωνημένου χρόνου. Μάλιστα, μολονότι, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του Κορονοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες) τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους, στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής.

 

2] Σε περίπτωση επιχείρησης που δεν έχει κλείσει με κρατική εντολή, ούτε ανήκει στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ, είναι εφικτή η απόλυση εργαζομένων, καθώς η απαγόρευση απόλυσης, ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ.

ΕΡΩΤΗΣΗ

α)Σε ατομική επιχείρηση, πληττόμενη βάσει κύριου ΚΑΔ(δεν υπάρχει δευτερεύουσα δραστηριότητα) , χωρίς απασχολούμενο έμμισθο προσωπικό, υποβάλλουμε στο  ΕΡΓΑΝΗ ,με κωδικούς taxis την υπεύθυνη δήλωση περί πληττόμενης σημαντικά επιχείρησης ή όχι είναι παράνομο;

β)Εάν έχει ήδη υποβάλλει τι γίνεται(κυρώσεις ΚΛΠ);

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το νέο Έντυπο-Δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, μπορεί να συμπληρώνεται και από τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ΑΜΕ ή δεν είναι αυτό ενεργό. Το ίδιο ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες, ή αυτοαπασχολούμενους που επίσης  δεν έχουν ΑΜΕ  ή δεν είναι αυτό ενεργό, συμπληρώνοντας μόνο τα στοιχεία μίσθωσης ακινήτων, εφόσον είναι δικαιούχοι, μη συμπληρώνοντας τα πεδία που αφορούν τους εργαζόμενους. Επομένως, στην περίπτωσή σας, ορθά υποβλήθηκε η δήλωση με τα στοιχεία της πληττόμενης επιχείρησης και μόνο.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, όπου η μικρή επιχείρηση που έχω λόγο του Κορωναίου έχει κλείσει, λόγο σοβαρών οικονομικών θεμάτων, θέλω να εργαστώ στον δήμο Αθηναίων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου για 4 μήνες, μπορώ η θα έχω πρόβλημα.

Τα ΚΑΔ που έχω τώρα ως ελεύθερος επαγγελματίας είναι εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών και ασφαλιστικός πράκτορας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη επί του θέματος αυτού. Κατά την άποψή μας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προκήρυξης, είναι δυνατή η υποβολή αίτησης. Ωστόσο, σε περίπτωση που γίνει δεκτή και προσληφθείτε ως υπάλληλος ΙΔΟΧ σε ΟΤΑ, αυτό θα έχει ως συνέπεια την απώλεια του επιδόματος των 800 ευρώ, το οποίο δικαιούστε ως ελεύθερος επαγγελματίας που πλήττεται από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού, καθώς πλέον θα λαμβάνετε κανονικά τη μισθοδοσία σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Καλημέρα επιχείρηση που πλήττεται και έχει εργαζόμενους μπορώ να υποβάλλω δήλωση αναστολής για να έχω την παράταση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και μετά τον Απρίλιο να προχωρήσω σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τους εργαζόμενους?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ανήκει στη λίστα των ΚΑΔ που πλήττονται, μπορούν να κλείσουν με δική τους πρωτοβουλία, αλλά δεν υποχρεούνται προς τούτο. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι, τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης είναι οριζόντια, δηλαδή αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις των επιλέξιμων ΚΑΔ, είτε αυτές μένουν ανοικτές, είτε λειτουργεί μέρος της δραστηριότητάς τους, είτε κλείνουν με κρατική εντολή, είτε κλείνουν με δική τους πρωτοβουλία.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19 χωρίς να κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υπάγονται στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, μπορεί να εφαρμοστεί από τις επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, μέχρι ένα (1) μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσής της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’68), δηλαδή από 21/3/2020 μέχρι και την 20/4/2020, χρόνος ο οποίος δύναται να παραταθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Εχω μία ΟΕ επιχείρηση ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ μαζί με το γιο μου. Εμείς οι δύο λαμβάνουμε τα 800 ευρώ? Τι θα φάμε? Πως θα πληρώσουμε το 60% του ενοικίου? Πως θα πληρώσουμε τη ___________ που έληγε 26/3 και τον ΟΤΕ 29/3 με κλειστή την επιχείρηση χωρίς κανένα έσοδο? Και μόλις επιστρέψουμε με το καλό τι θα πρωτομαζέψουμε να πληρώσουμε? ΔΩΡΑ ?ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ? ΦΟΡΟΥΣ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για το εν λόγω ζήτημα δεν υφίσταται μέχρι σήμερα σαφής νομοθετική πρόβλεψη και χρήζει διευκρινήσεως από τα αρμόδια Υπουργεία. Ωστόσο, βάσει των πρόσφατων από 30.03.2020 κυβερνητικών εξαγγελιών, τα έκτακτα μέτρα στήριξης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, καλύπτουν, με διαφορετικά σχήματα, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής. Σε κάθε περίπτωση, κατά την άποψή μας, τα μέλη όσων εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ κλπ) πλήττονται από την επιδημία covid-19, δέον όπως λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ, καθώς ανήκουν στην έννοια των ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών.

Υπενθυμίζουμε ότι, τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που έκλεισαν κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής (εν προκειμένω δραστηριότητες κομμωτηρίων) περιλαμβάνουν:

  1. Αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών.
  2. Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών.
  3. Παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ, των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών, εκτός ΦΠΑ, σε περίπτωση που δεν γίνει αξιοποίηση της αναστολής και καταβληθούν στα αρχικώς προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια.
  4. Αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες για τις συνεπείς επιχειρήσεις.
  5. Καταβολή του 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου στις επιχειρήσεις που το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους.
  6. Δυνατότητα καταβολής του Δώρου Πάσχα προς τους εργαζόμενους επεκτείνεται, μέχρι το καλοκαίρι.
  7. Συμμετοχή στο χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής από το κράτος προς τις επιχειρήσεις, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος.
  8. Συμμετοχή σε ειδικά χρηματοδοτικά σχήματα επιδότησης επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων, εγγυήσεων για χορήγηση δανείων, επιχειρηματικών και επενδυτικών δανείων με επιδότηση επιτοκίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ

έχω στην Θεσσαλονίκη 3 διαφορετικές επιχειρήσεις κάτω από το ίδιο ΑΦΜ..(καφέ-ψητοπωλείο-περίπτερο)..φυσικά τα έχω κλειστά αυτό το διάστημα. Έχω 3 ενοίκια 3 ρεύματα όλα τα έξοδα δηλ είναι επι 3..καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα βρίσκομαι.. Θέλω να μάθω αν πάρω ένα επίδομα ή 3..

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για τους ιδιοκτήτες περισσοτέρων της μίας ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν πληγεί από την κρίση του κορωνοϊού, προβλέπεται η λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ άπαξ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Διατηρώ κατάστημα με κύριο Κ.Α.Δ. 47626318 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ (CARTRIDGES) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ). Το κατάστημά μου βρίσκεται μέσα σε Εμπορικό Κέντρο. Πέραν του ανωτέρω Κ.Α.Δ. διαθέτω επίσης δευτερεύοντες ΚΑΔ μεταξύ των οποίων και ο 47919900 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ).

Κατόπιν των σχετικών αποφάσεων με τις οποίες απαγορεύθηκε η λειτουργία του φυσικού μου καταστήματος και των πρόσθετων περιορισμών πρόσβασης που επιφέρει η στέγαση του καταστήματός μου σε Εμπορικό Κέντρο, η μόνη μου δραστηριότητα πλέον, είναι η διενέργεια περιορισμένου αριθμού πωλήσεων μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικών παραγγελιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον σχετικό δευτερεύοντα ΚΑΔ (e-shop).

Το ερώτημά μου λοιπόν είναι εάν η επιχείρησή μου περιλαμβάνεται στις επιχειρήσεις των οποίων έχει διακοπεί ή ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή Δημόσιας Αρχής (οπότε είμαι δικαιούχος  της μείωσης του μισθώματος της επαγγελματικής μίσθωσης κατά 40%), ή εάν λόγω του ότι εξακολουθώ να διενεργώ πωλήσεις μέσω διαδικτύου η επιχείρησή μου περιλαμβάνεται σε  πληττόμενο κλάδο (οπότε ΔΕΝ είμαι δικαιούχος  της μείωσης του μισθώματος της επαγγελματικής μίσθωσης κατά 40%).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει της από 20.03.2020 ΠΝΠ, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση.

Συνεπώς, στην περίπτωσή σας, δικαιούστε μείωση επαγγελματικού ενοικίου ύψους 40%.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Καλησπέρα, είμαι μέλος Ο.Ε. έχουμε κλείσει με υπουργική απόφαση λόγω μέτρων κλπ.

Είμαστε τρία μέλη, έχουμε Πρακτορείο ΟΠΑΠ, και δουλεύουμε και οι τρεις μαζί με υπαλλήλους για το προσωπικό έχει βγει απόφαση ότι θα πάρουν το επίδομα εμείς δικαιούμαστε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για το εν λόγω ζήτημα δεν υφίσταται μέχρι σήμερα σαφής νομοθετική πρόβλεψη και χρήζει διευκρινήσεως από τα αρμόδια Υπουργεία. Ωστόσο, βάσει των πρόσφατων από 30.03.2020 κυβερνητικών εξαγγελιών, τα έκτακτα μέτρα στήριξης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, καλύπτουν, με διαφορετικά σχήματα, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής. Σε κάθε περίπτωση, κατά την άποψή μας, τα μέλη όσων εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ κλπ) πλήττονται από την επιδημία covid-19, δέον όπως λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ, καθώς ανήκουν στην έννοια των ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Είναι εξαιρετική χρήσιμη και αναγκαία.

Θα είμαι σύντομος και περιεκτικός στα ερωτήματα μου.

1 Ενταχθήκαμε στη ρύθμιση των 120 δόσεων για ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές, που αφορούν Ο.Ε που δεν λειτουργεί πια και είναι σε καθεστώς πτώχευσης. Ισχύει και σε αυτή την περίπτωση η αναστολή πληρωμής;

2 Ισχύει ότι έχουν ανασταλεί οι δόσεις κεφαλαίου για στεγαστικά, επαγγελματικά δάνεια. Αν ναι, τι γίνεται με τους τόκους; Η τράπεζα μας αρνείται ότι έχει σχετική ενημέρωση, και θεωρεί τα τοκοχρεολύσια  απαιτητά

3 Έχετε κάποια ενημέρωση για πληρωμές προς ΔΕΚΟ, επιχειρήσεών που ανήκουν στου ΚΑΔ που έκλεισαν με εντολή της κυβέρνησης;

4 Για Ασφάλειες Ζωής;

5 Η άδεια των εργαζομένων για φέτος (δεδομένης της αναστολής της σύμβασης για ένα μεγάλο διάστημα) θα παραμείνει 22 ημέρες

6 Ως εστιατόριο εργαστήκαμε μέχρι και της 13/3. Τα ημερομίσθια αυτά προφανώς έχω την υποχρέωση να τα καταβάλω στους εργαζομένους  κανονικά;

Αυτά τα ολίγα…! Ευχαριστώ εκ των προτέρων, και πάλι μπράβο για την πρωτοβουλία, δεδομένου του αυξημένου φόρτου εργασίας και για εσάς, με όλα τα νέα και πρωτόγνωρα δεδομένα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1]  Ναι ισχύει.

2] Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στην από 17.3.2020 ανακοίνωσή της ανέφερε ότι, τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, περιλαμβάνουν την αναστολή  καταβολής των δόσεων  κεφαλαίου (χρεωλύσια)   που οφείλονται, από σήμερα  μέχρι,   τουλάχιστον, την  30/9/2020. Η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε κλάδους, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση. Συγκεκριμένα, οι παραπάνω δανειολήπτες δύνανται να αιτηθούν τη μεταγενέστερη καταβολή χρεωλυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την 31/12/2019.  Για το χρονικό διάστημα της παραπάνω αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά.

3 & 4] Ακόμα δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση.

5] Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει διαφορετική ειδικότερη πρόβλεψη για την άδεια των εργαζομένων.

6] Ναι, υποχρεούστε.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι ιδιοκτήτρια καταστήματος παιδικής ένδυσης λιανικής σε συνοικία στην περιοχή της ______________ στην Αθήνα.

Έχω ήδη μπει από την έναρξη στην ρύθμιση των 120 δόσεων για παλαιές οφειλές του ΟΑΕΕ, την οποία και αποπληρώνω κανονικά.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν για την συγκεκριμένη ρύθμιση έχει προβλεφθεί παράταση της πληρωμής ώστε να μην χαθεί η εν λόγω ρύθμιση, μιας και πρέπει να πληρωθεί έως την 31/3/2020.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το από 18.03.2020 Δελτίο Τύπου του Υπουργού Εργασίας, μεταξύ των ληφθέντων μέτρων για τις επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω κορωνοϊού, συμπεριλαμβάνεται και η αναστολή καταβολής ρυθμισμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία για τρεις (3) μήνες.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Κύριο επάγγελμα Ασφαλιστικός πράκτορας. Δευτερεύον επάγγελμα Ιδιωτ.υπάλληλος-πωλητής επιχείρησης και εισπράττει την δικαιούμενη ενίσχυση εργαζομένου των 800€ .

Δικαιούται και ως ελεύθερος επαγγελματίας Ασφαλιστής που απασχολεί εργαζόμενο να υποβάλλει αίτηση και να ενισχυθεί ο εργαζόμενος αλλά και ο ίδιος ;;;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι μπορείτε να υποβάλλεται αίτηση αναστολής σαν ελεύθερος επαγγελματιας για τον εργαζόμενο σας ώστε να πάρει και αυτός το επίδομα των 800 ευρώ. Όσο αφορά για εσάς, δεν δύναται η δυνατότητα των πολλαπλών επιδομάτων ειδικού σκοπού. Αυτο σημαίνει ότι θα πάρετε μια φορα το επίδομα.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Καλησπέρα,

Παρακαλώ ενημερώστε μας πότε ξεκινάει η υποβολή των Αιτήσεων μας στην ΕΡΓΑΝΗ ;

_Πρέπει ο υπάλληλος να τεθεί άμεσα σε καθεστώς αναστολής σύμβασης ( δηλ. απο Σήμερα και για 1 ½ μήνα;) και να ακολουθήσει η αίτηση ;;;

_Μετά τον 1 ½ μήνα αναστολής, μπορώ να της κάνω εκ περιτροπής εργασία ή  πρέπει να συνεχίσει κανονικά με την σύμβασή της ως έχει ;;;

_Αφού παρέλθει και ο 1 ½ μήνας υποχρεωτικής απασχόλησης από την αναστολή σύμβασης, μπορεί να γίνει ΑΠΟΛΥΣΗ χωρίς να υπάρχουν κυρώσεις ;;;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όπως ανακοινώθηκε χθες ενταχθήκατε στους ΚΑΔ που πλήττονται. Μέχρι αυτήν την στιγμή το ΣΕΠΕ δεν είναι ενημερωμένο για τον Καδ σας, άρα δεν μπορείτε ακομα να κάνετε την αίτηση αναστολής εργασίας. Όταν θα ανοίξει το σύστημα του Εργανη για εσάς μπορείτε να κάνετε την αίτηση και να γράψετε στις παρατηρήσεις του εργαζομένου την ημερομηνία που τον θέσατε σε αναστολή, πάντα όμως απο 1/4 και μετα. Στο δεύτερο ερώτημα σας, για το διάστημα μετα το τέλος της αναστολής δεν μπορείτε να αλλάξετε το ωραριο του εργαζομένου και να τον κάνετε εκ περιτροπής. Και τρίτον, μετα την λήξη της αναστολής είστε υποχρεωμένη να μην προβείτε σε απόλυση εργαζομένου για 45 ημέρες μετα. Μονο οικειοθελή αποχώρηση μπορεί να γίνει.