Η Κίνα μειώνει τους συντελεστές ΦΠΑ από την 1η Μαΐου 2018

Ο συντελεστής ΦΠΑ στη παραγωγή θα μειωθεί από 17% σε 16%

Η Κίνα πρόκειται να μειώσει τους συντελεστές ΦΠΑ σε ορισμένες υπηρεσίες και αγαθά, από την 1η Μαΐου 2018. Η αξία της μείωσης αυτής εκτιμάται στα 53 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Ο συντελεστής ΦΠΑ στη παραγωγή θα μειωθεί από 17% σε 16%. Το ποσοστό στις κατασκευές και στις τηλεπικοινωνίες θα μειωθεί από 11% σε 10%.

Στη γεωργία θα μειωθεί το ποσοστό από 13% σε 11%.

Το κατώτατο όριο ένταξης στο καθεστώς ΦΠΑ θα αυξηθεί επίσης σε 5 εκατ. Γιουάν για μικρές βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις.

Το κινεζικό σύστημα ΦΠΑ αναθεωρήθηκε μεταξύ του 2012 και του 2016.

 

Πηγή: Taxheaven

 

 

 

ΑΣΒ