Οι τάσεις στην αγορά ακινήτων

Οι επενδυτές ακινήτων γίνονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί εν μέσω των ανησυχιών που εγείρει η πολιτική αβεβαιότητα, οι εμπορικοί πόλεμοι και η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης σε σημαντικές αγορές διεθνώς, σύμφωνα με την παγκόσμια έκδοση της ετήσιας έκθεσης Emerging Trends in Real Estate® για το 2019.

Η έκθεση αποτυπώνει το επενδυτικό κλίμα στην αγορά ακινήτων και είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του Urban Land Institute (ULI) και της PwC. Η Σοφία Αθανασοπούλου, Real Estate Director, PwC Ελλάδας, σχολιάζει: «Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι ο κλάδος των ακινήτων θα εξακολουθήσει και το 2019 να προσφέρει αξιόλογες αποδόσεις, μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η τεχνολογία αναμένεται να διαδραματίσει κινητήριο μοχλό για τον μετασχηματισμό του προσφερόμενου προϊόντος σε εμπορικά και επαγγελματικά ακίνητα. Η επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και η δυνατότητα τηλεργασίας, δημιουργούν την ανάγκη για ευέλικτους χώρους και λειτουργούν αποτρεπτικά σε μακροχρόνιες μισθώσεις. Στον κλάδο της κατοικίας η επέκταση του Airbnb έχει δημιουργήσει την ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος, ενώ ενισχύεται η ελκυστικότητα εναλλακτικών επενδύσεων όπως είναι οι φοιτητικές εστίες και τα serviced apartments.»

Οι Ευρωπαίοι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί στις εκτιμήσεις για τις προοπτικές της οικονομίας, σε μια αντιστροφή της αισιοδοξίας που επικρατούσε το 2018. Η επιβράδυνση της ανάπτυξης στη Γαλλία και τη Γερμανία, η είσοδος της Ιταλίας σε ύφεση και οι ζοφερές προοπτικές του Brexit προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές για το μέλλον.

Η σημαντική υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης συμπαρασύρει την οικονομική ανάπτυξη, η οποία με τη σειρά της περιορίζει τον κίνδυνο αύξησης των κεφαλαίων στην ήπειρο. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα βρίσκουν, πάντως, ενθαρρυντικά τα κεφάλαια που εξακολουθούν να εισρέουν στον ευρωπαϊκό κλάδο ακινήτων, αν και προειδοποιούν ότι τα διαθέσιμα επενδυτικά προϊόντα δεν αρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση καθώς οι επενδυτές γίνονται πιο πειθαρχημένοι και επιφυλακτικοί.