Η τιμή του φρέσκου γάλακτος μειώθηκε

΄Eρευνα του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι η επιμήκυνση σε επτά ημέρες στο πλαίσιο των προτάσεων του ΟΟΣΑ ήταν αποτελεσματική, τουλάχιστον στο σκέλος που αφορά τις τιμές

Μπορεί η νέα κυβέρνηση να εξετάζει την επαναφορά της χρονικής διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος στις πέντε ημέρες, ωστόσο έρευνα του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι η επιμήκυνση σε επτά ημέρες στο πλαίσιο των προτάσεων του ΟΟΣΑ ήταν αποτελεσματική, τουλάχιστον στο σκέλος που αφορά τις τιμές. Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα που βασίστηκε σε στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών e-prices της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, από τον Ιούνιο του 2014, οπότε και επεκτάθηκε η διάρκεια ζωής, έως και τον Ιανουάριο του 2015 η μέση τιμή του φρέσκου γάλακτος με πλήρη λιπαρά μειώθηκε κατά 5,08% και υποχώρησε στο 1,17 ευρώ το λίτρο από 1,23 ευρώ, ενώ και η τιμή του γάλακτος με λιγότερα λιπαρά μειώθηκε στο 1,16 ευρώ από 1,21 ευρώ (-4,12%). Οι τιμές αυτές είναι οι χαμηλότερες που έχουν παρατηρηθεί στην Ελλάδα την τελευταία τριετία (2012-2015) που εξετάζει η μελέτη.

Στον αντίποδα, η τιμή του γάλακτος μακράς διάρκειας ύστερα από μία μικρή πτώση παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μεγαλώσει η διαφορά τιμής ανάμεσα στο φρέσκο πλήρες γάλα και στο μακράς διάρκειας από 10,7% τον Ιούνιο του 2014 σε 14,3% τον Ιανουάριο του 2015.

Συγκρινόμενη η εξέλιξη της τιμής φρέσκου γάλακτος στην Ελλάδα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή γαλακτοκομικών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη, προκύπτει ότι η τιμή του φρέσκου γάλακτος στην Ελλάδα κινείται σαφώς χαμηλότερα σε σχέση τόσο με το σύνολο των γαλακτοκομικών στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη. Συγκεκριμένα, από τον Ιούνιο του 2014 ως τον Ιανουάριο του 2015, οι τιμές των γαλακτοκομικών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 0,71%, στην Ευρωζώνη κατά 1,07% έναντι μείωσης 5,08% για το φρέσκο γάλα στην Ελλάδα.

Εξοικονόμηση
Συμπερασματικά, τα οφέλη από την αλλαγή στη νομοθεσία, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, αφορούν κυρίως στη μείωση των επιστροφών στις γαλακτοβιομηχανίες φρέσκου γάλακτος από τα σούπερ μάρκετ, αλλά και τα χιλιάδες άλλα σημεία πώλησης λόγω λήξης της διάρκειας ζωής, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό κόστος. Επιπλέον, μείωση υπάρχει και στο κόστος συλλογής και διακίνησης του γάλακτος, λόγω και της ευρείας γεωγραφικής διασποράς των σημείων πώλησης. Τέλος, σύμφωνα με την IRI, στο διάστημα Ιανουάριου – Σεπτεμβρίου 2014 ο όγκος πωλήσεων του φρέσκου γάλακτος αυξήθηκε κατά 2%, ενώ αντίθετα οι πωλήσεις του γάλακτος υψηλής παστερίωσης μειώθηκαν κατά 7,4%.