Η Υ.Α. για αναστολή ασφαλιστικών εισφορών-οφειλών πυρόπληκτων

Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιου Πετρόπουλου.

Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιου Πετρόπουλου, για τον καθορισμό των όρων αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
Ειδικότερα, αναστέλλεται η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) περιόδων απασχόλησης Ιουνίου έως Νοεμβρίου 2018, καθώς και η καταβολή των αντίστοιχων τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Οι ανασταλείσες ΑΠΔ υποβάλλονται, μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, παράλληλα με τις τρέχουσες ΑΠΔ σε αντίστοιχες μηνιαίες περιόδους, χωρίς πρόσθετα τέλη ή λοιπές προσαυξήσεις που αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ.
Οι ανασταλείσες εισφορές εξοφλούνται με την υποβολή των αντίστοιχων ΑΠΔ χωρίς πρόσθετα τέλη ή λοιπές προσαυξήσεις ή με πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 ή με πάγια ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2256/1994, όπως ισχύει.
Σε περίπτωση μη υποβολής ΑΠΔ ή μη καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών κατά τα ανωτέρω, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών χρονικών περιόδων Ιουνίου έως Νοεμβρίου του 2018, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Οι ανασταλείσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2019, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, μετά τη διενέργεια της ετήσιας εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018, μέσω της οποίας θα εξοφληθούν.
Επίσης, αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων εκκαθάρισης εισφορών του έτους 2017 για τους μήνες από Ιούνιο έως Αύγουστο 2018, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
 
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ