Οικειοθελής παροχή: Τι πρέπει να προσέχουν οι εργοδότες

Γράφει η Λογίστρια- Φοροτεχνικός-Εργασιακός Σύμβουλος Χριστίνα Ψυχογυιού, Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Όταν λέμε οικειοθελής παροχή εννοούμε τις χρηματικές παροχές οι οποίες είναι υπερβάλλουσες των νομίμων αποδοχών που ορίζει η εκάστοτε συλλογική σύμβαση και οι οποίες χορηγούνται από βούληση του εργοδότη χωρίς να υπάρχει κάποια νομική δέσμευση.

Αν μια οικειοθελής παροχή καταβάλλεται για μακρό χρονικό διάστημα και έχει απρόσωπο χαρακτήρα δικαιολογεί την εύλογη πεποίθηση των εργαζομένων ότι πρόκειται για υποχρέωση του εργοδότη.

Ο εργοδότης από την μεριά του θεωρεί ότι επειδή τη συγκεκριμένη διαφορά νομίμου – συμφωνηθέντος μισθού την έδινε οικειοθελώς, μπορεί και να την ανακαλέσει ή να την μεταβάλλει μονομερώς ασκώντας Διευθυντικό Δικαίωμα.

Ωστόσο η άσκηση αυτού του δικαιώματος, είναι πολύ πιθανό να χαρακτηριστεί βλαπτική μεταβολή των όρων  της σύμβασης εις βάρος του εργαζομένου κάτι που μπορεί να επισύρει ακόμη και τη χρήση δικαιώματος από τον εργαζόμενο για καταγγελία της σύμβασης  από τον εργοδότη και να διεκδικήσει τη νόμιμη αποζημίωση. Φυσικά μπορεί απλά ο εργαζόμενος να μην την αποδεχθεί και να υποχρεωθεί ο εργοδότης να συνεχίζει να χορηγεί τις συμφωνηθείσες αποδοχές.

Από τη δικαστηριακή νομολογία, για να κάνει χρήση του Διευθυντικού Δικαιώματος ο εργοδότης ούτως ώστε να περικόψει μονομερώς τη συγκεκριμένη παροχή, θα πρέπει να έχει συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη παροχή ως όρο της αρχικής σύμβασης όπου φυσικά να αναφέρεται ρητά τόσο η οικειοθελής παροχή όσο και η επιφύλαξη για μεταβολή, ανάκληση, τροποποίηση στο μέλλον ούτως ώστε ακόμη κι αν η οικειοθελής παροχή έχει γίνει επιχειρησιακή συνήθεια, να μην αποτελεί συμβατική δέσμευση του εργοδότη για συνέχιση της καταβολής των παροχών αυτών.


Χριστίνα Ψυχογυιού

                             Λογίστρια- Φοροτεχνικός- Εργασιακός Σύμβουλος 

                  Facebook: https://www.facebook.com/christina.psychoguiou