Υψηλή φορολογία, χαμηλά έσοδα, επιδείνωση των συνθηκών, οι αιτίες της κρίσης ακινήτων

Υψηλή φορολογία, χαμηλότερα των προσδοκιών έσοδα και πάνω απ’ όλα επιδείνωση των συνθηκών στη χειμαζόμενη ελληνική οικονομία την περίοδο της κρίσης, είναι το τρίπτυχο των φόρων στα ακίνητα, που εκτινάχθηκαν στο πιο ψηλό σκαλί όλης της Ευρώπης.

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της ειδικής μελέτης, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΙΟΒΕ και είναι ενδεικτικό ότι το ΕΕΤΗΔΕ- το αποκαλούμενο και «χαράτσι» της ΔΕΗ- και ο ΕΝΦΙΑ επιτάχυναν την ύφεση της ελληνικής οικονομίας, μειώνοντας την καταναλωτική δαπάνη και τις επενδύσεις σε κατοικίες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, συντέλεσαν, επίσης, στο πάγωμα της αγοράς ακινήτων, λόγω και της απότομης προοδευτικότητας, αποτρέποντας την εξομάλυνση της κατανάλωσης με χρήση αποταμιεύσεων σε μια περίοδο βαθιάς ύφεσης, δυσκολίας πληρωμής φόρων και αύξησης των προβληματικών δανείων.

Μπήκαν τουλάχιστον έσοδα στα κρατικά ταμεία; Όχι. Η επιβολή του ΕΝΦΙΑ απέτυχε να φέρει τα προσδοκώμενα φορολογικά έσοδα, τα οποία στην πραγματικότητα δεν αντιπροσωπεύονται από τις εισπράξεις του ΕΝΦΙΑ, καθώς σε αυτές δεν συνυπολογίζονται οι απώλειες φορολογικών εσόδων που προκύπτουν από τη μείωση α) του διαθέσιμου εισοδήματος, β) της αξίας της ακίνητης περιουσίας και της κατανάλωσης που συνδέεται με αυτή και γ) των επενδύσεων σε κατοικίες λόγω αυξημένου κινδύνου και μείωσης των τιμών τους, σε σύγκριση με το κόστος κατασκευής.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ειδικά η ζημιά από το Συμπληρωματικό Φόρο του ΕΝΦΙΑ, που επιβάλλεται σε ακίνητη περιουσία άνω των 250.000 ευρώ, είναι μεγάλη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αν καταργηθεί αυτός ο φόρος, το ΑΕΠ θα είναι υψηλότερο κατά €1,1 έως €1,4 δισεκ. τα χρόνια που έπονται της κατάργησης, συγκριτικά με την περίπτωση στην οποία διατηρείται το υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς. Το μεγαλύτερο μέρος της επίδρασης προκύπτει από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, μέρος του οποίου τροφοδοτεί την καταναλωτική δαπάνη. Επομένως, με την κατάργηση του Συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ εκτιμάται ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια θα μπορούσε να είναι κατά 0,60-0,67 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από τον προβλεπόμενο.

Ευνοϊκά θα είναι τα αποτελέσματα από την κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και για την απασχόληση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, οι νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης μπορεί να ξεπεράσουν σταδιακά, εντός μια πενταετίας, τις 33.000, μέγεθος ιδιαίτερα σημαντικό δοθέντος του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα.

 

Π