Kαταθέσεις: 15 εκατ. ευρώ από καταθέσεις περιήλθαν στο Δημόσιο

Περίπου 15 εκατ. ευρώ είναι το ύψος των αδρανών καταθέσεων ...

 Περίπου 15 εκατ. ευρώ είναι το ύψος των αδρανών καταθέσεων που περήλθαν στο Δημόσιο, βάσει των εκτιμήσεων που έγιναν μέχρι το τέλος Απριλίου 2014.

Οπως σημειώνει το Vima.gr οι αδρανείς καταθέσεις, σύμφωνα με το ν. 4151/2013, μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νόμιμων κληρονόμων του, κατόπιν παρέλευσης 20ετίας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για ειδικούς σκοπούς στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ακόμη, ο Ν. 4151/2013 προβλέπει την υποχρέωση ειδοποίησης του δικαιούχου εν δυνάμει αδρανούς κατάθεσης πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής περισσότερες από μία φορές (εφόσον πρόκειται για ποσό άνω των 100 ευρώ, προκειμένου το ποσό αυτό να ανταποκρίνεται στο κόστος της σχετικής ειδοποίησης), ενώ ορίζει με σαφήνεια ότι το υπόλοιπο αδρανούς καταθετικού λογαριασμού παραγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μετά την παρέλευση εικοσαετίας.
Βάσει του νομού κάθε πιστωτικό ίδρυμα, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, οφείλει αμέσως μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου της εικοσαετίας να αποδίδει στο δημόσιο συγκεντρωτικά μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων, πλέον αναλογούντων τόκων, καταθέτοντας στην Τράπεζα της Ελλάδος τα σχετικά ποσά σε ειδικό λογαριασμό και να ενημερώνει ταυτόχρονα την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο.
Σύμφωνα με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις τα έσοδα που αντλήθηκαν από τις αδράνειες καταθέσεις θα δοθούν για την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.