Κίνδυνος απώλειας του ΑΦΜ για χιλιάδες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών μελετά την απενεργοποίηση του ΑΦΜ επιχειρήσεων που δεν έχουν υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών μελετά την απενεργοποίηση του ΑΦΜ επιχειρήσεων που δεν έχουν υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

 

Το σενάριο που μελετάται είναι να μπορούν οι Εφορίες να προχωρούν στην «κατάργηση» του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου επιχειρήσεων που για ένα συνεχόμενο εξάμηνο δεν έχουν αποδώσει στο Δημόσιο τον ΦΠΑ που έχουν ήδη προεισπράξει.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκύψει εξαιτίας απαίτησης της τρόικας για αύξηση των εσόδων από το Φόρο Προστιθεμένης Αξίας ενώ στοχεύει και στη φορολογική συμμόρφωση επιχειρήσεων και επιτηδευματιών.

Από τους περίπου 105.000 υπόχρεους σε δήλωση ΦΠΑ, περίπου οι 26.000 δεν υποβάλλουν τριμηνιαία περιοδική δήλωση ΦΠΑ, δηλαδή το 25%  δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης έχει ζητήσει ήδη από τις Εφορίες να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον Ν. 3853/2010 που προβλέπει ότι όταν επιτηδευματίας, φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για δύο συνεχόμενα έτη ο ΑΦΜ του απενεργοποιείται.

Παράλληλα προωθεί ρύθμιση που θα επεκτείνει την ακύρωση ΑΦΜ και σε περιπτώσεις νομικών πρόσωπων και επιτηδευματιών που δεν έχουν υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ για δύο συνεχόμενα τρίμηνα.

Οι φορολογούμενοι, εφόσον δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους με τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας, τότε θα βλέπουν το ΑΦΜ τους να απενεργοποιείται, κάτι που σημαίνει απώλεια της επιχειρηματικής “ταυτότητας” τους με ότι αυτό συνεπάγεται .