Με πιο αυστηρά κριτήρια το επίδομα ανεργίας από το 2014

Αλλάζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014 τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας. Συγκεκριμένα, οι επιτρεπόμενες ημέρες επιδότησης ενός άνεργου μέσα σε χρονικό διάστημα τετραετίας μειώνονται από 450 σε 400 ημέρες

Αλλάζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014 τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας.

Συγκεκριμένα, οι επιτρεπόμενες ημέρες επιδότησης ενός άνεργου μέσα σε χρονικό διάστημα τετραετίας μειώνονται από 450 σε 400 ημέρες.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, πρόκειται για την εφαρμογή του νόμου 3986 του 2011 (άρθρο 11), που θέτει περιορισμό στην επιτρεπόμενη σωρευτική ποσότητα επιδομάτων ανεργίας εντός τετραετίας.

Ο συγκεκριμένος νόμος προέβλεπε τον ορισμό 450 ημερών επιδότησης ως επιτρεπόμενου ορίου και τον περιορισμό τους σε 400 από την 1η Ιανουαρίου του 2014.

Η εξέλιξη αφορά ουσιαστικά τους εποχικούς υπαλλήλους, σε επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία κοκ.

λλάζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014 τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας.

Συγκεκριμένα, οι επιτρεπόμενες ημέρες επιδότησης ενός άνεργου μέσα σε χρονικό διάστημα τετραετίας μειώνονται από 450 σε 400 ημέρες.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, πρόκειται για την εφαρμογή του νόμου 3986 του 2011 (άρθρο 11), που θέτει περιορισμό στην επιτρεπόμενη σωρευτική ποσότητα επιδομάτων ανεργίας εντός τετραετίας.

Ο συγκεκριμένος νόμος προέβλεπε τον ορισμό 450 ημερών επιδότησης ως επιτρεπόμενου ορίου και τον περιορισμό τους σε 400 από την 1η Ιανουαρίου του 2014.

Η εξέλιξη αφορά ουσιαστικά τους εποχικούς υπαλλήλους, σε επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία. Γι αυτό και είναι έντονες οι αντιδράσεις της Ομοσπονδίας Ξενοδοχουπαλλήλων που εκτιμά ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μελών της θα μείνει χωρίς επίδομα ανεργίας.