Μελετάται ειδικό τέλος στις αναλήψεις καταθέσεων

Με προφανή στόχο την τόνωση των δημοσίων εσόδων, η κυβέρνηση φαίνεται να μελετά την επιβολή τέλους 1 τοις χιλίοις στις αναλήψεις.

Με προφανή στόχο την τόνωση των δημοσίων εσόδων, η κυβέρνηση φαίνεται να μελετά την επιβολή τέλους 1 τοις χιλίοις στις αναλήψεις.

 

Σύμφωνα με υπολογισμούς, από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου προβλέπεται πως το Δημόσιο μπορεί να εισπράξει σε ετήσια βάση έως και 180 εκατ. ευρώ.

Το τέλος ανάληψης καταθέσεων θα επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ (0,001 ευρώ η επιβάρυνση) και θα παρακρατείται τόσο κατά τις συναλλαγές στο γκισέ της τράπεζας, όσο και στις συναλλαγές που διεκπεραιώνονται μέσω ΑΤΜ και ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Σε κάθε 100 ευρώ ανάληψης το τέλος θα είναι 0,10 ευρώ, για 10.000 ευρώ θα παρακρατούνται 10 ευρώ, για 100.000 ευρώ το τέλος θα είναι 100 ευρώ και για 1 εκατ. ευρώ, η επιβάρυνση θα είναι 1.000 ευρώ.

Το τέλος, εφόσον εφαρμοστεί, δεν θα επιβαρύνει την κατάθεση χρημάτων στις τράπεζες, αλλά μόνον την ανάληψη.

 

 

 

Πηγή : in.gr