tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Μη ασφαλή το 37% των προϊόντων σε δοκιμές ασφαλείας στην ΕΕ, σύμφωνα με την έκθεση CASP​

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις εθνικές αρχές της ΕΕ να συνεργαστούν μεταξύ τους στο πλαίσιο εθελοντικής συμμετοχής στις δοκιμές ασφάλειας προϊόντων, μέσω μιας πρωτοβουλίας που ονομάζεται Συντονισμένες Δραστηριότητες για την Ασφάλεια των Προϊόντων (CASP). Οι δοκιμές διεξάγονται σε αυστηρές συνθήκες σε διαπιστευμένα εργαστήρια της ΕΕ σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, τα οποία επιλέγονται ετησίως από τις συμμετέχουσες αρχές εποπτείας της αγοράς από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ (και επίσης τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν).

Το 2021, η CASP δοκίμασε 627 δείγματα προϊόντων σε πέντε κατηγορίες:

 1. παιδικά παιχνίδια (από ηλεκτρονικά καταστήματα εκτός ΕΕ)
 2. ηλεκτρικά παιχνίδια (laser, παιδικά αυτοκίνητα)
 3. βρεφικά ρηλάξ και κούνιες για μωρά
 4. ηλεκτρονικά τσιγάρα και υγρά
 5. μέσα ατομικής προστασίας

Παιδικά Παιχνίδια (από ηλεκτρονικά καταστήματα εκτός ΕΕ)

Τι να προσέξετε;

 • Να διαβάζετε πάντα την επισήμανση και τις προειδοποιήσεις. Πρέπει να εμφανίζονται με ευκρίνεια στον ιστότοπο, στις εθνικές γλώσσες της χώρας στην οποία πωλείται το παιχνίδι.
 • Ελέγξτε την ειδική σήμανση με την οποία συχνά δίνεται καθοδήγηση σχετικά με την ηλικία που μπορούν τα παιδιά να παίξουν με ασφάλεια με ένα παιχνίδι.
 • Μην αμελείτε να ελέγχετε κατά πόσο η συσκευασία ενός παιχνιδιού πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας.
 • Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές προειδοποιήσεις των πλαστικών παιχνιδιών (θαλάσσης, με βλήματα, κούκλες)

Προληπτικά μέτρα για τη μείωση της έκθεσης στους κινδύνους

 • Εποπτεύετε τα παιδιά ανά πάσα στιγμή! Ένας ενήλικας οφείλει να είναι παρών κάθε φορά που τα παιδιά παίζουν.
 • Κρατήστε μακριά από τα παιδιά προϊόντα που μοιάζουν με παιχνίδια. Μην αφήνετε στη διάθεση των παιδιών για παράδειγμα φουσκωτά καθίσματα, γιατί κινδυνεύει η ασφάλειά τους.
 • Διαβάστε τις προειδοποιήσεις πριν δώσετε στα παιδιά πρόσβαση στα παιχνίδια και κρατήστε όλες τις ετικέτες για αναφορά.

Ηλεκτρικά Παιχνίδια

Τι να προσέξετε;

 • Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ειδοποιήσεις και τις σημάνσεις που συνοδεύουν τα προϊόντα. Τα ηλεκτρικά παιχνίδια χρειάζεται να αναγράφονται τα στοιχεία τόσο του κατασκευαστή και εισαγωγέα, όσο και του υπεύθυνου στην ΕΕ. Ακόμα, είναι απαραίτητο να υπάρχουν σε όλες τις εθνικές γλώσσες της χώρας πώλησης.
 • Ελέγξτε την κατάσταση των επίπεδων μπαταριών του προϊόντος. Το παιδί μπορεί εύκολα να τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, εάν δεν υπάρχει γονική επίβλεψη.
 • Προτιμήστε αξιόπιστους διαύλους λιανικής πώλησης, για να σας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση σφαλμάτων.

Τι μπορείτε να κάνετε για να περιορίσετε τους κινδύνους;

 • Κρατήστε τα ηλεκτρικά παιχνίδια υπό παρακολούθηση. Οι πρόσθετες δοκιμές και ο τακτικός έλεγχος των προειδοποιήσεων και σημάνσεων μπορεί να μειώσει τον αριθμό των μη ασφαλών ηλεκτρικών παιχνιδιών στην αγορά.
 • Για ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές ελέγξτε την ταυτότητα των πωλητών και τις κριτικές των προϊόντων.
 • Πετάξτε τη συσκευασία προσεκτικά. Μην αφήνετε σκόρπια κομμάτια πλαστικού.

Βρεφικά ρηλάξ και κούνιες για μωρά

Πώς να περιορίσετε τους κινδύνους σε βρεφικά ρηλάξ και κούνιες για μωρά;

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος, δίνοντας έμφαση σε εκείνες που αφορούν το σύστημα συγκράτησης, τους ιμάντων ώμου και τον μηχανισμό ασφάλισης.
 • Μην αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη το παιδί σε βρεφικό ρηλάξ ή κούνια.
 • Αποφύγετε υπερυψωμένες επιφάνειες (π.χ. τραπέζι), για την πρόληψη ατυχημάτων.
 • Διατηρήστε μακριά από τα παιδιά τις πλαστικές συσκευασίες, για αποφυγή ατυχημάτων (π.χ. ασφυξίας).
 • Μην τα χρησιμοποιείτε ως κρεβάτια, καθώς δεν είναι κατασκευασμένα με αυτό το σκοπό.

Ηλεκτρονικά τσιγάρα και υγρά

Πού να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή;

 • Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν συνοδεύεται από πληροφορίες ασφαλείας, θα πρέπει πάντα να εμφανίζονται με σαφήνεια.
 • Ελέγχετε πάντα τη συσκευασία και τις σημάνσεις σε ένα καπνικό προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχει σχεδιαστεί για αυτό για το οποίο θέλετε να το χρησιμοποιήσετε.

Τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τους κινδύνους σε ηλεκτρονικά τσιγάρα και υγρά;

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και μην αμελείτε τις ειδικές σημάνσεις και προειδοποιήσεις. Αυτές οφείλουν να είναι γραμμένες στις εθνικές γλώσσες της χώρας πώλησης.
 • Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις της συσκευής ή τη δόση των ηλεκτρονικών τσιγάρων.
 • Κρατήστε αυτά τα προϊόντα μακριά από παιδιά και μην τα αφήνετε χωρίς επίβλεψη.
 • Αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής. Αυξάνει τον κίνδυνο παραγωγής επικίνδυνων για την υγεία ενώσεων.

Μέσα Ατομικής Προστασίας

Τι πρέπει να προσέξετε κατά τη χρήση των ΜΑΠ;

 • Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις οδηγίες και στις προειδοποιήσεις των Μέσων Ατομικής Προστασίας. Περιορίζουν τον κίνδυνο ατυχήματος, αλλά δεν τον αποτρέπουν.
 • Το προϊόν συνοδεύεται από λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κατασκευαστή; Οι λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση ενός προϊόντος είναι πάντα καθησυχαστικές.

Με ποιους τρόπους μπορείτε να περιορίσετε τους κινδύνους τους;

 • Ελέγξτε ότι τα προϊόντα σας δεν είναι παραποιημένα και πληρούν τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφαλείας.
 • Αυτά τα προϊόντα δεν είναι παιχνίδια, φροντίστε τα παιδιά να απέχουν από αυτά.
 • Ακολουθήστε προσεκτικά τις καμπάνιες ανάκλησης. Εάν έχετε στην κατοχή σας ένα προϊόν που ανακαλείται, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε αμέσως και ακολουθήστε τις οδηγίες ειδοποίησης ανάκλησης.

 

Συνολικά, 233 από τα 627 προϊόντα που υποβλήθηκαν σε δοκιμές δεν πληρούσαν τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις που καθορίστηκαν στα σχέδια δοκιμών. Μεταξύ αυτών, 89 προϊόντα εκτιμήθηκαν ότι ενέχουν σοβαρούς κινδύνους, 31 υψηλό κίνδυνο, 25 μέτριο κίνδυνο και 123 χαμηλό κίνδυνο. Ο υβριδικός τρόπος δραστηριότητας που εισήχθη ως καινοτομία το 2021 στο πρόγραμμα CASP, στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 38 αρχές από 19 διαφορετικά κράτη-μέλη της ΕΕ/χώρες του ΕΟΧ, έδωσε τη δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των δοκιμών για την οικοδόμηση της οριζόντιας γνώσης. Βασική συνεισφορά των δράσεων ήταν η προαγωγή του διαλόγου μεταξύ των εμπόρων, αλλά και η γέννηση καινοτόμων βιώσιμων πρακτικών και λύσεων. Οι κατευθυντήριες γραμμές, τα εγχειρίδια και οι οδηγοί που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο αυτών των δράσεων αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών εποπτείας της αγοράς όλων των αρχών εποπτείας της αγοράς της ΕΕ/ΕΟΧ, όχι μόνο όσων συμμετείχαν στις δράσεις.

Πηγή: allabouthealth.gr

Β