Νέα από το e-forologia.gr (06/07/2020)

Άρθρα

Μητρώο Πραγματικών δικαιούχων. Νεότερα τον Οκτώβριο  

Ο χρόνος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας δεν επηρεάζει την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας 

Ερωτήματα

Εποχιακά απασχολούμενο προσωπικό σε ξενοδοχείο 12μηνης λειτουργίας

Ξενοδοχείο 12/μηνης λειτουργίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες προσλαμβάνει εποχιακό προσωπικό για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών του. Η ερώτηση είναι αν υποχρεούται γενικώς να επαναπροσλαμβάνει το εποχικό ξενοδοχειακό προσωπικό ως μη εποχική λειτουργίας επιχείρηση βάσει του άρθρου 8 του 1346/83 σε συνδυασμό με το άρθρο 18 παρ.6 του 1545/1985;

Απάντηση:

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 8 του Ν.1346/1983, σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπροσλαμβάνει συνολικά τον ίδιο αριθμό εργαζόμενων που είχε κατά μέσο όρο τις δύο προηγούμενες περιόδους εργασίας και κατά προτίμηση αυτούς που εργάζονταν την τελευταία περίοδο. Περαιτέρω, η από 30.7.1991 συλλογική σύμβαση εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπάλληλων όλης της χώρας» (με την οποία επαναπροσλαμβάνονται ταυτόσημες ρυθμίσεις συλλογικών συμβάσεων προηγούμενων ετών), ορίζει στα άρθρα 12 και 13 τα ακόλουθα :« Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν μέχρι 9 μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Προϋπόθεση γι’  αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζόμενου, αποτελεί η έγγραφος ειδοποίηση προς τον εργοδότη του μέχρι τέλος Ιανουαρίου, ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο, η έγγραφη δε αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνει μέσω της οικείας οργανώσεως του και σε έντυπο – δήλωση που έχει εκτυπώσει αυτή».

Επίσης στο άρθρο 18, παρ. 6 του  Ν. 1545/1985 ορίζεται ότι  « Με επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1346/83 έχουν εφαρμογή στους εποχιακά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και εργασίες του άρθρου 1 του παρόντος νόμου (που ορίζει ότι στον ΟΑΕΔ ανατίθεται η εφαρμογή και λειτουργία εθνικού συστήματος προστασίας από την ανεργία) με σκοπό την προστασία των εργαζομένων από τις συνέπειες που δημιουργεί η ανεργία   , καθώς και σε συναφείς τουριστικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εποχιακής ή πλήρους λειτουργίας.

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

Υπαγωγή στο συνεργασία

Με βάση τον ορισμό του 1. Στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντάσσονται αποκλειστικά εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 30η Μαΐου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4690/2020, σε επιχειρήσεις – εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος κεφαλαίου και κάνουν χρήση του Μηχανισμού.

 

  1. Δεν εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης καθώς και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.

 

αν μια επιχείρηση έκανε χρήση την επέκτασης αναστολών μέχρι 31/5/20 μπορεί αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα και να αναζητηθούν τα ποσά να τα καταβάλει ο εργοδότης για μια ημέρα αργότερα που του δήλωσε σε αναστολή;

Απάντηση

Με το μηχανισμό «Συν–εργασία» παρέχεται  στον εργοδότη η ευελιξία να θέτει ένα μέρος του προσωπικού σε αναστολή, καθώς επίσης  να διατηρεί  ένα άλλο μέρος  σε ενεργό απασχόληση και να  μπορεί το εντάσσει στον ανωτέρω μηχανισμό   προς επίτευξη  μειώσεως  του μισθολογικού κόστους του.

Δείτε  ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

 

Υπαγωγή σε ΦΠΑ πωλήσεων Ελληνικής επιχείρησης όταν τα εμπορεύματα παραδίδονται από Ισπανική επιχείρηση

Εμπορική επιχείρηση με ΚΑΔ 47.91 (Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου), και έδρα την Ελλάδα, διαθέτει προς πώληση προϊόντα άλλης επιχείρησης με έδρα την Ισπανία, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.

 

Η εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών της Ελληνικής επιχείρησης και η αποστολή των αγαθών στους πελάτες θα γίνεται απευθείας από την Ισπανική επιχείρηση χωρίς να μεσολαβεί η Ελλάδα. Συνεπώς, δεν υφίσταται παράδοση αγαθών στην Ελλάδα, στην έδρα της Ελληνικής επιχείρησης. Η πώληση είναι τριγωνική. Η Ισπανική επιχείρηση θα τιμολογεί προς την Ελληνική επιχείρηση ως ενδοκοινοτική συναλλαγή και η Ελληνική επιχείρηση θα εκδίδει ΑΛΣ προς τους πελάτες της.

 

Το ερώτημα είναι εάν οι λιανικές πωλήσεις της Ελληνικής επιχείρησης υπόκεινται σε ΦΠΑ , δεδομένου ότι δεν προϋπήρξε παράδοση αγαθών στην Ελλάδα (περιπτώσεις που ο πελάτης βρίσκεται σε Τρίτη χώρα, σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Ελλάδα).

Απάντηση

  1. Η συγκεκριμένη μορφή εμπορίου όταν ασκείται από ελληνική επιχείρηση, δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 6 του >άρθρου 13 του ΦΠΑ (πωλήσεις από απόσταση από το Ελλάδα) καθώς μια εκ  των προϋποθέσεων που προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη είναι τα αγαθά να μεταφέρονται από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο Κράτος Μέλος.

Έχει τα χαρακτηριστικά στοιχεία του drop shipping το οποίο είναι μια από τις σύγχρονες μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου ο έμπορος λαμβάνει την παραγγελία, εισπράττει την αμοιβή, όμως ο πελάτης λαμβάνει το αγαθό κατευθείαν από τον κατασκευαστή ή από τον χονδρέμπορο οι οποίοι συνήθως είναι εγκατεστημένοι σε άλλη χώρα. Με τη συγκεκριμένη μορφή εμπορίου, το ηλεκτρονικό κατάστημα που λαμβάνει την παραγγελία, δεν διαθέτει αποθέματα αγαθών.

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.