Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση του ΕΟΜΜΕΧ με την ΕΤΕΑΝ

Οι αρμοδιότητες του ΕΟΜΜΕΧ μεταφέρθηκαν και ασκούνται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

 

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση του ΕΟΜΜΕΧ (Εθνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας), με απορρόφησή του από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ μετά την με υπογραφή συμβολαίου μεταξύ ΕΟΜΜΕΧ-ΕΤΕΑΝ-Υπουργείου Οικονομικών. Η ολοκλήρωση αυτή ήταν η τελευταία πράξη κατάργησης ενός οργανισμού που ιδρύθηκε το 1977 από μετεξέλιξη παρόμοιων οργανισμών ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων.

Η συγχώνευση – κατάργηση του ΕΟΜΜΕΧ προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες των μικρομεσαίων οι οποίοι απαιτούσαν από χρόνια την αναβάθμιση της λειτουργίας του και την αξιοποίηση του επιστημονικού προσωπικού του σε παραγωγικές δράσεις. Δυστυχώς η κυβέρνηση αποδέχτηκε την άποψη της τρόικας για κατάργηση οργανισμών και με πρόφαση την δήθεν διαφθορά και την μη παραγωγή έργου κατάργησε τον και τον ΕΟΜΜΕΧ.


Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4038/2012 οι δράσεις και οι αρμοδιότητες του ΕΟΜΜΕΧ, μεταφέρθηκαν και ασκούνται πλέον από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας η οποία συνεχίζει κανονικά όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τη διαχείριση των οποίων είχε αναλάβει ο Οργανισμός (πχ. Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων και Γυναικών).

Από το επιστημονικό προσωπικό μέρος του μεταφέρθηκε στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ ένα άλλο μέρος μεταφέρθηκαν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σε άλλους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, όπως τα Επιμελητήρια.