ΟΟΣΑ: Μη ευνοϊκές οι συνθήκες για καινοτομία στην Ελλάδα

Στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης του ΟΟΣΑ βρίσκεται η Ελλάδα στον κλάδο της Έρευνας και Ανάπτυξης, παρά την οριακή άνοδο των δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης του ΟΟΣΑ βρίσκεται η Ελλάδα στον κλάδο της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α), παρά την οριακή άνοδο των δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ (0,96% το 2015 έναντι 0,67% το 2008).
Στην έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο «Προοπτικές για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία 2016» αναφέρεται ότι παρά τις δυσκολίες της οικονομίας της, η Ελλάδα επιχειρεί, μέσα από μια «στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης» (2014-2020), να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του συστήματός παραγωγής καινοτομίας της. 
Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, «αν και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της εκπαίδευσης και της έρευνας είναι ισχυρές και ακμαίες, το δημόσιο ερευνητικό σύστημα ως σύνολο είναι σε μεγάλο βαθμό απομονωμένο από τον παραγωγικό τομέα. Τα δημόσια ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια δεν τείνουν να αξιοποιήσουν εμπορικά τα ερευνητικά αποτελέσματά τους, όπως φαίνεται και από τον υπερβολικά χαμηλό αριθμό των πατεντών τους».  
Σημειώνεται ακόμη ότι «ο επιχειρηματικός τομέας έχει ανεπαρκή απόδοση σε δραστηριότητες Ε&Α», ότι «η οικονομική ύφεση έχει προκαλέσει απώλεια ανθρωπίνου δυναμικού για Ε&Α» και ότι «οι συνθήκες για καινοτομία στην Ελλάδα απέχουν πολύ από το να θεωρηθούν ευνοϊκές».
Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης του ΟΟΣΑ βρίσκεται η Kορέα, η οποία δαπανά το 3,74% του ΑΕΠ της στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης, ενώ ακολουθούν οι ΗΠΑ με δαπάνες της τάξης του 2,17%. Ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ κυμαίνεται στο 1,76% του ΑΕΠ.
 
Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ