Οριακή υποχώρηση στο οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Μάρτιο (2019) υποχώρησε στην ΕΕ (κατά 0,4 μον., στις 105,0 μον2.), ενώ παράλληλα μειώθηκε ελαφρά στην Ευρωζώνη[1] (κατά 0,7 μον., στις 105,5) μονάδες. Πιο συγκεκριμένα, η πτώση του δείκτη στην Ευρωζώνη εκπορεύεται από την επιδείνωση του κλίματος στη Βιομηχανία (-1,3) και λιγότερο στις Υπηρεσίες (-0,8). Αντίθετα, οι σχετικοί δείκτες ανέκαμψαν αισθητά στο Λιανικό εμπόριο (+1,5), ηπιότερα στις Κατασκευές (+0,9) ενώ ουσιαστικά έμειναν αμετάβλητοι στην καταναλωτική εμπιστοσύνη (+0,2). Στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, ο δείκτης βελτιώθηκε αισθητά στην Ισπανία (+2,3), επιδεινώθηκε στην Γερμανία (-1,8) και την Ολλανδία(-1,3), ενώ ουσιαστικά παρέμεινε αμετάβλητος στην Γαλλία (+0,2) και στην Ιταλία (-0,2).

Στην ΕΕ, η ήπια υποχώρηση των προσδοκιών προκύπτει κυρίως ως αποτέλεσμα της μερικής ανάκαμψης του δείκτη στο Ην Βασίλειο (+1,6), μετά από την κατακόρυφη πτώση του Φεβρουαρίου, τάση η οποία ενισχύθηκε από την θετική μεταβολή του κλίματος στην Πολωνία (+0,4). Σε τομεακό επίπεδο δεικτών, καταγράφεται επιδείνωση του κλίματος στην Βιομηχανία και σταθερότητα στους Καταναλωτές ενώ παρατηρείται βελτίωση στο Λιανικό εμπόριο, όπως και στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, σε αντίθεση με την Ευρωζώνη παρατηρείται ενίσχυση στον τομέα των Υπηρεσιών και υποχώρηση στις Κατασκευές.

Αναλυτικότερα:

-Στη Βιομηχανία, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις -1,5 και -1,7 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι προσδοκίες για την εξέλιξη της παραγωγής μεταβάλλονται αρνητικά και στις δύο ζώνες, όπως και οι εκτιμήσεις για τα επίπεδα παραγγελιών και ζήτησης, ενώ τα εκτιμώμενα αποθέματα μεταβάλλονται θετικά στην Ευρωζώνη.

-Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις +7,9 και +11,3 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους μεταβάλλονται θετικά και στις δύο ζώνες, ενώ οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης μειώνονται στην Ευρωζώνη και βελτιώνονται αμφότερες στην ΕΕ.

– Στο Λιανικό Εμπόριο, οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις +1,5 και +0,2 μονάδες αντίστοιχα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα βελτιώνονται, ενώ οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα υποδηλώνουν αποκλιμάκωση σε αμφότερες τις δύο ζώνες, με τις προβλέψεις για τις πωλήσεις τους επόμενους μήνες να βελτιώνονται και στις δύο ζώνες αντίστοιχα.

– Στις Κατασκευές, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών κινήθηκε στις +3,7 και +7,5 μονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Οι προβλέψεις για την απασχόληση εξασθενούν στην ΕΕ όπως και στην Ευρωζώνη, ενώ οι προβλέψεις για το επίπεδο των εργασιών βελτιώνονται σε αμφότερες τις δύο ζώνες.

– Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης διαμορφώνεται στις -7,1 και -7,2 μονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, τους τελευταίους 12 μήνες βελτιώνεται οριακά σε αμφότερες τις δύο ζώνες, όπως αντίστοιχα και οι προβλέψεις τους για τη μελλοντική εξέλιξή του τους επόμενους 12 μήνες. Οι προβλέψεις για τη γενική κατάσταση της οικονομίας ανακάμπτουν και στις δύο ζώνες, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για κύριες αγορές τους επόμενους μήνες μεταβάλλονται αρνητικά και στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη.

-Τέλος, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνεται στο δείκτη κλίματος) αυξάνεται έντονα στην ΕΕ (+19,2 από +5,9 μον. στην ΕΕ), και με ελαφρά ηπιότερο ρυθμό ενισχύεται και στην Ευρωζώνη (+19,8 μον. από +10,6). Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώνονται, όπως και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία της ζήτησης αλλά με ηπιότερο ρυθμό, όπως αντίστοιχα και οι προβλέψεις της ζήτησης στο επόμενο τρίμηνο.

 

[1]  Σημαντική σημείωση: Τον Ιανουάριο αναθεωρήθηκε η σύνθεση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Δεδομένου ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη αποτελεί μία από τις πέντε μεταβλητές του δείκτη οικονομικού κλίματος (ESI), ο τελευταίος αναθεωρείται ελαφρώς αναλόγως. Επιπλέον, στην έρευνα εισάγεται και πάλι η Ιρλανδία μετά από δέκα έτη απουσίας. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε η ετήσια αναθεώρηση του δείκτη που γίνεται κάθε Ιανουάριο, ως προς το βάρος κάθε χώρας στην έρευνα, καθώς και η προσθήκη του 2018 στο μακροχρόνιο μέσο όρο του δείγματος (1990 – 2018=100) και του δείκτη.

ΠΗΓΗ: ΙΟΒΕ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Β