ΝΣΚ 223/2019 – Άρνηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων που αφορούν ανώνυμη εταιρία λόγω αντικρουόμενου νομικού και ουσιαστικού περιεχομένου τους

ΝΣΚ 223/2019 – Άρνηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων που αφορούν ανώνυμη εταιρία λόγω αντικρουόμενου νομικού και ουσιαστικού περιεχομένου τους

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.  Η ως άνω γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους