Παράταση εφαρμογής ΚΕΑ και προγραμμάτων αντιμετώπισης της φτώχειας

Τι προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

Τροπολογία, με την οποία παρατείνεται για ένα ακόμη μήνα (μέχρι 31-1-2017) το πρόγραμμα παροχής της επιδότησης σίτισης ατόμων και οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, προστέθηκε στο σχέδιο νόμου «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» 

Παρατείνεται επίσης μέχρι την 31.1.2017 η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος "Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης " που υλοποιείται σε τριάντα 30 μικρούς και μεσαίους Δήμους της Χώρας (ισχύει και σήμερα καθώς με το άρθρο 22 του ν.4445/2016 το εν λόγω πρόγραμμα εφαρμόσθηκε στο σύνολο των Δήμων της Χώρας).

Τέλος, παρατείνεται για  δύο ακόμη μήνες (μέχρι 28-2-2017) το πρόγραμμα Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας.