Παράταση υποβολής συμφωνητικών ενοικίων ζητούν οι λογιστές

«Δεδομένου του γεγονότος ότι δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, αιτούμαστε τη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των καταστάσεων συμφωνητικών των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» έτους 2020 έως τις 20 Απριλίου 2021 μαζί με το Α’ τρίμηνο του 2021 και των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας».

Τα παραπάνω αναφέρει σε ανακοίνωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.).

Αναλυτικά:

Με την απόφαση Αριθμ. Α. 1185 (ΦΕΚ Β’ 3342/10.08.2020) δώσατε παράταση για την υποβολή καταστάσεων συμφωνητικών που καταρτίστηκαν εντός του έτους 2020 έως την 29η Ιανουαρίου 2021 και με την απόφαση Αριθμ. Α. 1264 (ΦΕΚ Β’ 5345/04.12.2020), αποφασίσατε ότι παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021 η προθεσμία για την υποβολή των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

Κατανοούμε και αναγνωρίζουμε ότι με τις ανωτέρω αποφάσεις δώσατε παράταση επί των αρχικών καταληκτικών ημερομηνιών, αλλά λόγω της πληθώρας υποχρεώσεων που έχουν οι συνάδελφοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί με την έναρξη του έτους, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αιτούμαστε την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής:

των καταστάσεων συμφωνητικών έτους 2020 έως τις 20 Απριλίου 2021 μαζί με το Α’ τρίμηνο του 2021 και
των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 της Αριθμ. Α. 1264 ΦΕΚ Β’5345/04.12.2020, μέχρι την λήξη των φορολογικών δηλώσεων,

ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία και να αποφευχθούν περαιτέρω μετακινήσεις των φορολογούμενων προς τα λογιστικά γραφεία σε αυτή τη φάση της πανδημίας και ειδικότερα στην περίπτωση των δηλώσεων μισθωμάτων που αφορά εισοδήματα που πρέπει έτσι και αλλιώς να συμπληρωθούν σε συνεννόηση με τους φορολογούμενους κατά την περίοδο των φορολογικών δηλώσεων».