Πληρωμές 1,109 δισ ευρώ για τα χρέη του Δημοσίου

Πρωτογενές πλεόνασμα 6,7 δισ ευρώ στον Κρατικό Προϋπολογισμό βγάζουν τα στοιχεία της ΤτΕ για το 7μηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 2.512 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1.378 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 26.623 εκατ. ευρώ, από 24.945 εκατ. ευρώ πέρυσι κι αυτό είναι ενθαρρυντικό σημάδι λόγω του υψηλότερου φετινού δημοσιονομικού στόχου. 

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 1.109 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών (έναντι 1.105 εκατ. ευρώ πέρυσι), αυτές διαμορφώθηκαν σε 29.450 εκατ. ευρώ, από 29.143 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017.