Πόσο θα κοστίσει το Σαρακοστιανό τραπέζι

Ενόψει της Καθαρής Δευτέρας, η ΕΣΕΕ γνωστοποιεί τις εκτιμήσεις της για το κόστος του Σαρακοστιανού τραπεζιού του 2017.

Ενόψει της Καθαρής Δευτέρας, η ΕΣΕΕ γνωστοποιεί τις εκτιμήσεις της για το κόστος του Σαρακοστιανού τραπεζιού του 2017.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα  της δειγματοληπτικής έρευνας που εκπόνησε το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ, στο χρονικό διάστημα 21-23 Φεβρουαρίου, αναφορικά με το ύψος των τιμών των προϊόντων που απαρτίζουν το σαρακοστιανό τραπέζι, καταδεικνύουν μία μέση μείωση των ψαρικών και ανάμεικτες τάσεις, με πτωτικό όμως πρόσημο, για τα λοιπά συνοδευτικά προϊόντα (από supermarkets και φούρνους).

Ειδικότερα, η μείωση των τιμών για τα φρέσκα θαλασσινά (καλαμάρια και χταπόδι) αποτελεί την κύρια παράμετρο υποχώρησης του μέσου επιπέδου τιμών της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων κατά 3,8%. Πρέπει να τονιστεί το γεγονός πως το κόστος αγοράς των κατεψυγμένων θαλασσινών παρέμεινε αμετάβλητο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αν και ο συντελεστής του ΦΠΑ αυξήθηκε από το 23% στο 24%. Η συγκεκριμένη εξέλιξη υποδηλώνει τη μείωση της καθαρής, προ ΦΠΑ, τιμής των κατεψυγμένων ψαρικών, καθώς η επιπλέον έμμεση επιβάρυνση απορροφήθηκε και δεν επιβάρυνε τον τελικό καταναλωτή. Η παρατηρούμενη μεσοσταθμική μείωση αντισταθμίστηκε μόνο μερικώς από την αύξηση της τελικής τιμής των οστρακοειδών (+12,1% στα μύδια), η οποία όμως και σε αυτήν την περίπτωση οφείλεται στη μετάταξη του συντελεστή ΦΠΑ, επί της συγκεκριμένης υποκατηγορίας θαλασσινών, στο 24% από το 13%. Συνεπώς, όπως επισημάνθηκε και παραπάνω, η καθαρή, προ ΦΠΑ, τιμή τόσο των κατεψυγμένων ψαρικών όσο και των οστρακοειδών, κυμαίνεται σε χαμηλότερα των περυσινών επίπεδα, παρά την ανοδική επίδραση των υψηλότερων συντελεστών ΦΠΑ. 

Όσον αφορά στα λοιπά προϊόντα που πλαισιώνουν το σαρακοστιανό τραπέζι, όπως η λαγάνα, οι ελιές, ο ταραμάς, το τουρσί, ο χαλβάς αλλά και τα κονσερβοποιημένα προϊόντα, καταγράφονται μεικτές τάσεις σε σχέση με πέρυσι, με αποτέλεσμα το εύρος τιμών μεταξύ  2017 και 2016 να βαίνει μειούμενο κατά 1,7%. Βάσει των παραπάνω διαπιστώσεων, το φετινό μέσο κόστος του σαρακοστιανού τραπεζιού που περιλαμβάνει φρέσκα θαλασσινά & οστρακοειδή κυμαίνεται μεταξύ 47,2 – 67,6 € έναντι 47,3 – 72,2 € του αντίστοιχου περσινού, καταγράφοντας μία μεσοσταθμική υποχώρηση 3,9%. Συμπεριλαμβανομένων μόνο των κατεψυγμένων θαλασσινών και οστρακοειδών τα παραπάνω εύρη τιμών αναπροσαρμόζονται στα 33,2 – 59,1 € το 2017 και στα 33,3 – 59,2 € το 2016, με αποτέλεσμα να προκύπτει μία αμελητέα πτωτική μεταβολή της τάξεως του -0,2%.».

 

Πίνακας 1: Σύγκριση τιμών σαρακοστιανού τραπεζιού 2017/2016, ανά μονάδα προϊόντων

          Προϊόντα       Ποσότητα       Κατώτατες & ανώτατες τιμές 2017

(τιμές σε €)         Κατώτατες & ανώτατες τιμές 2016

(τιμές σε €)         Μεσοσταθμική Μεταβολή     2017/2016

 

Καλαμάρια φρέσκα    Κιλό  12,0 – 18,0          12,0 – 22,0    -11,8%

Καλαμάρια κατεψυγμένα   Κιλό  5,0 – 12,0   5,0 – 12,0      0,0%

Χταπόδι φρέσκο         Κιλό  12,0 – 14,5 12,0 – 15,0    -1,9%

Χταπόδι κατεψυγμένο        Κιλό  5,0 – 12,0   5,0 – 12,0      0,0%

Μύδια       Κιλό  3,0 – 3,5     2,8 – 3,0         12,1%

Εύρη τιμών Θαλασσινών

(Πηγή : Κεντρική ιχθυαγορά Αθηνών)  Από 37,0 € έως 60,0 €         Από 36,8 € έως 64,0 €          -3,8%

Ταραμάς χύμα (φθηνός)     Κιλό  3,8 – 5,8    4,2 – 6,0      -5,9%

Λαγάνα  (εκτίμηση)    Τεμάχιο     2,0 – 2,5     2,0 – 2,5        0,0%

Ελιές Καλαμών  Κιλό  4,7 – 7,2    4,5 – 7,0        3,5%

Χαλβάς (συσκευασμένος)   Κιλό  6,3 – 11,0  6,5 – 11,5    -3,9%

Ντολμαδάκια κονσέρβα      Τεμάχιο 280 γρ. 1,9 – 2,2    1,7 – 2,2        5,1%

Τουρσί χύμα διάφορα         Κιλό  1,5 – 2,9    1,6 -3,0               -4,3%

Εύρη τιμών λοιπών προϊόντων                   (Supermarket – Φούρνοι)       Από 20,2 € έως 31,6 € Από 20,5 € έως 32,2 €                -1,7%