Πρακτικός Οδηγός: Οι εργασιακές σχέσεις στο πλαίσιο των νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της β’ φάσης της πανδημίας

Ενημερωμένος έως 24.11.2020
Επιμέλεια: Σουζάνα Κλημεντίδη
Νομικός συνεργάτης Ε.Ε.Α.