Πρόταση Μ. Σάλλα για συμψηφισμό ΕΝΦΙΑ με φόρο μεταβίβασης

Όπως εξηγεί ο κ. Σάλλας, «με τον τρόπο αυτόν δεν θίγονται τα σημερινά έσοδα του Δημοσίου από τον ΕΝΦΙΑ

Την πρόταση να παρασχεθεί η δυνατότητα στους κατόχους ακινήτων να συμψηφίζουν στο μέλλον, ολόκληρο ή μέρος του ΕΝΦΙΑ με τον φόρο μεταβίβασης των ακινήτων τους, διατυπώνει ο πρόεδρος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς ΠΕΙΡ+0,87% Μιχάλης Σάλλας, σε συνέντευξη του στη Real News.

Όπως εξηγεί ο κ. Σάλλας, «με τον τρόπο αυτόν δεν θίγονται τα σημερινά έσοδα του Δημοσίου από τον ΕΝΦΙΑ και υπάρχει η δυνατότητα ετεροχρονισμένης αποκατάστασης μέρους της επιβάρυνσης των ιδιοκτητών κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων». «Θα μπορούσε αυτό το δικαίωμα να είναι μεταβιβάσιμο για τις συγκεκριμένες χρήσεις. Έτσι, μεταξύ των άλλων θα βοηθούσε και στην επανεκκίνηση της αγοράς ακινήτων», αναφέρει.

Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες ο πρόεδρος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «με την επιτυχή ολοκλήρωση των stress tests ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση των ελληνικών τραπεζών», υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρέπει όμως να κινηθούμε "νευρικά"».

«Η ιδιωτικοποίηση δεν είναι αυτοσκοπός για το τραπεζικό μας σύστημα. Αντιθέτως, είναι προϋπόθεση για τη δυναμική επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης, καθώς θα προσδώσει αξιοπιστία στο πρόγραμμα προσαρμογής που εφαρμόζεται και θα σηματοδοτήσει την μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στο τραπεζικό σύστημα και των επενδυτικών funds στις δυνατότητες της οικονομίας μας», σημειώνει ο κ. Σάλλας.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ρευστότητας και της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων ο κ. Σάλλας επισήμανε ότι η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ένα πρώτο πρόγραμμα μέτρων με έντονα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, με σκοπό να τονώσει υγιείς, εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και δυναμικούς κλάδους της οικονομίας.

«Το πρόγραμμα ποσοτικοποιείται σε 2,2 δισ. ευρώ, όμως δεν θα περιοριστούμε σε αυτό. Ανάλογα με την πορεία και τις ανάγκες της αγοράς, έχουμε τα εργαλεία να διασφαλίσουμε πρόσθετους πόρους για τη χρηματοδότησή της. Σας υπενθυμίζω ότι το 2015, που θα είναι το πρώτο έτος ουσιαστικής επαναφοράς της οικονομίας σε ρυθμούς σημαντικής ανάπτυξης, η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να είναι πάνω από 2%, ποσοστό το οποίο είναι μέσα στις δυνατότητες χρηματοδότησης του τραπεζικού μας συστήματος. Εκτιμώ, μάλιστα, ότι αυτό θα συμβεί με φθίνουσα τάση των επιτοκιακών περιθωρίων», προσθέτει ο κ. Σάλλας.