Προθεσμία Παραγραφής Τελών Χαρτοσήμου

Σε πρόσφατη απόφασή του το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής 5ετούς και όχι 20ετούς προθεσμίας παραγραφής στη φορολογία χαρτοσήμου για χρήσεις μέχρι 31.12.2013.

Ζητήματα παραγραφής που βελτιώνουν τη θέση του φορολογουμένου ρυθμίστηκαν και με τον πρόσφατο νόμο 4646/2019 που προβλέπει την εφαρμογή 10ετούς και όχι 20ετούς προθεσμίας παραγραφής σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται φοροδιαφυγή.

Ήταν επιβεβλημένη η ρύθμιση αυτή καθώς σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ η προθεσμία παραγραφής θα πρέπει να είναι εύλογη και να ανταποκρίνεται στην αρχή της ασφάλειας δικαίου. Αναμένοντας την απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την παραγραφή των τελών χαρτοσήμου, σε περίπτωση που ακολουθήσει την προσέγγιση αυτή, θα τεθεί τέλος στη μακρά παραγραφή και στη περίπτωση των τελών (ΔΕφΑθ 1107/2019).

Εξαιρείται του εγκλήματος της φοροδιαφυγής η αποφυγή Τελών Χαρτοσήμου: Δεν διαπράττει το έγκλημα της φοροδιαφυγής όποιος με πρόθεσή του αποφεύγει την καταβολή τελών χαρτοσήμου. Ειδικότερα, τα τέλη Χαρτοσήμου δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των φόρων που κατονομάζονται στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Επίσης, δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων που αναφέρονται στην διάταξη του εγκλήματος της φοροδιαφυγής (Ε.2045/2019).