«ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» – ΕΠΑνΕΚ: Ένταξη επιπλέον 75 επιχειρηματικών σχεδίων της Περιφέρειας Αττικής μετά την εξέταση ενστάσεων