tuv-iso-logo

Σημαντική ενημέρωση για την ανανέωση της εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα μητρώα του Επιμελητηρίου

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Μετά από εργώδεις προσπάθειες της Διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, επιλύθηκε ένα σημαντικό πρόβλημα, που αντιμετώπιζαν τον τελευταίο καιρό οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, καθώς, για την ανανέωση της εγγραφής τους στα τηρούμενα από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο μητρώα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών,  όφειλαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  21 και 22 του Ν.4583/2018, να προσκομίζουν πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι, δεν τελούν σε καθεστώς πτώχευσης, ή σε καθεστώς στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης, τα οποία μπορούσαν να αντλήσουν από το πληροφοριακό σύστημα SOLON GOV.GR, γεγονός που δημιουργούσε συχνά πολλά προβλήματα στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, οι οποίοι δεν ήταν εξοικειωμένοι με την σχετική διαδικασία, ενώ υπήρχε συχνά και αρκετή καθυστέρηση στην έκδοση των πιστοποιητικών.

Οι σχετικές διαμαρτυρίες από την πλευρά των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών εισακούστηκαν από την Διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία έσπευσε να ενημερώσει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο, επισημαίνοντας την παρατηρούμενη ταλαιπωρία και καθυστέρηση, κατά την διαδικασία της ανανέωσης της εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα τηρούμενα από το ΕΕΑ μητρώα, με αποτέλεσμα το Υπουργείο να ανταποκριθεί άμεσα στο εύλογο και δίκαιο αυτό αίτημα και να διαλάβει σχετική ρύθμιση στον Ν.4768/2021, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 43/23-3-2021.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 34 του ως άνω νόμου, αφενός μεν, τροποποιείται η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 των άρθρων 21 και 22 του Ν.4583/2018, που προέβλεπαν την υποχρέωση του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, να προσκομίσει πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο να προκύπτει ότι, δεν τελεί σε πτώχευση, ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και αντικαθίσταται το σχετικό πιστοποιητικό από υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, στην οποία, αυτός θα δηλώνει ότι, δεν τελεί σε πτώχευση, ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, αφετέρου δε, καταργείται η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 των άρθρων 21 και 22 του Ν.4583/2018, που προέβλεπαν την υποχρέωση του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή να προσκομίζει από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει ότι, αυτός δεν έχει τεθεί σε ολική, ή μερική στερητική, ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και πλέον προβλέπεται ότι, στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, θα δηλώνει επίσης ότι, δεν τελεί σε ολική, ή μερική στερητική, ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

Παράλληλα, στο εν λόγω άρθρο προβλέπεται ότι, οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις θα μπορούν να συντάσσονται και ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν.4683/2020 ( ΦΕΚ Α 83) ,τέλος δε ορίζεται ότι, τα Επιμελητήρια, στα οποία κατατίθενται οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις υποχρεούνται να πραγματοποιούν δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 ( ΦΕΚ Α 44 ).

 

Μπορείτε να βρείτε τις Υπεύθυνες Δηλώσεις  προς το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, από το σύνδεσμο:  Υπεύθυνες Δηλώσεις Διαμεσολαβούντων.